Phí đăng ký nhãn hiệu

Đăng ký nhãn hiệu là một thủ tục hành chính mà bất kỳ thủ tục hành chính nào cũng đều mất phí, lệ phí. Các loại phí phát sinh trong quá trình đăng ký nhãn hiệu bao gồm:

            Phí tra cứu, để tăng khả năng bảo hộ cho nhãn hiệu của mình việc tra cứu là việc cần thiết vì đôi khi “ý tưởng lớn gặp nhau” mà phần thắng thì chỉ dành cho người nhanh chân hơn. Việc tra cứu dựa trên cơ sở dữ liệu khá đầy đủ về các nhãn hiệu đã được nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam và nộp đơn quốc tế được WIPO ghi nhận. Tra cứu là không cần thiết và phí chỉ phát sinh khi thông qua đại diện. Tuy nhiên nên làm bước này để đỡ tiền mất tật mang.

Các loại phí không thể thiếu bao gồm: phí nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, phí thẩm định nhãn hiệu, phí tra cứu nằm trong lệ phí nộp đơn, phí công bố, đăng bạ thông tin sở hữu công nghiệp và phí cấp văn bằng bảo hộ. Trong số những loại phí này có loại luôn giữ nguyên như phí nộp đơn đăng ký nhưng có loại lại tăng lên theo yêu cầu của từng đơn, nếu đơn đăng ký có nhiều hơn một nhóm và/hoặc trong mỗi nhóm có nhiều hơn 6 sản phẩm thì phí thẩm định đơn, phí tra cứu, phí công bố và đăng bạ, phí cấp văn bằng bảo hộ lại tăng lên.

Ngoài ra, còn phát sinh rất nhiều loại phí khác trong quá trình đăng ký nhãn hiệu. Ví dụ như phí sửa đổi, phí gia hạn, phí nộp muộn,…

Tất cả các loại phí liên quan đến sở hữu công nghiệp được quy định tại thông tư 263/2016/TT-BTC. Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nộp đơn, hồ sơ yêu cầu thực hiện công việc, dịch vụ bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; cơ quan quản lý nhà nước thực hiện công việc, dịch vụ bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

 

Đánh giá của bạn về bài viết

Có thể bạn quan tâm

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn

ẤN GỌI MIỄN PHÍ