Những quy định mới trong Luật Hôn nhân và gia đình 2014 (Phần 2)

Những quy định mới được sửa đổi, bổ sung trong Luật Hôn nhân và gia đình đã được chúng tôi đề cập trong những bài viết, hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập tới những điểm mới này.

  1. Thêm đối tượng được yêu cầu giải quyết ly hôn.

Luật Hôn nhân và gia đình 2014 cũng đã bổ sung thêm các đối tượng được yêu cầu giải quyết ly hôn.

Theo điều 51, Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định rõ:

  1. Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn.
  2. Cha, mẹ, người thân thích khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn khi một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng, vợ của họ gây ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của họ.
  3. Chồng không có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Theo đó, thay vì chỉ vợ, chồng hoặc cả hai vợ chồng mới có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn như trước đây thì từ ngày 1-1-2015, cha, mẹ, người thân thích khác cũng có thể yêu cầu giải quyết ly hôn khi một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng, vợ gây ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của họ.

  1. Tài sản của vợ chồng

Ở những Luật Hôn nhân và gia đình trước đây như năm 2000, chưa quy định rõ ràng về chế độ sở hữu của vợ chồng, mà chủ yếu đề cập đến vấn đề đất đai, còn các tài sản khác thì chư đề caaoj tới. Đến Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định cụ thể tại điều Điều 47. Thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng

“Trong trường hợp hai bên kết hôn lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận thì thỏa thuận này phải được lập trước khi kết hôn, bằng hình thức văn bản có công chứng hoặc chứng thực. Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được xác lập kể từ ngày đăng ký kết hôn.”

Việc thỏa thuận về tài sản sẽ giúp cho các cặp vợ chồng giảm tình trạng tranh chấp tài sản sau ly hôn.

Luật Hôn nhân và gia đình cũng quy định cụ thể cách giải quyết về con, tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng các bên khi nam nữ chung sống như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn là căn cứ vào thỏa thuận giữa các bên.

  1. Nội trợ được xem như lao động chính có thu nhập.

 Những điểm mới trong Luật Hôn nhân và gia đình  về “ việc giải quyết quan hệ tài sản phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và con; công việc nội trợ và công việc khác có liên quan để duy trì đời sống chung được coi như lao động có thu”được quy định tại khoản 2, điều 16, Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

Như vậy, qua các bài viết chúng ta có thể nắm bắt những điểm mới trong Luật Hôn nhân và gia đình 2014

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn