Những quy định mới trong luật Hôn nhân và gia đình 2014 (Phần 1)

Luật Hôn nhân và gia đình 2014 đã được thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, ngoài những điều, khoản đã được quy định chi tiết ở Luật hôn nhân và gia đình 2000, thì đến 2014 Luật Hôn nhân và gia đình cũng đã bổ sung, sửa đổi thêm một số điều khoản, dưới đây là những điểm mới được quy định như: nâng độ tuổi kết hôn, mang thai hộ

  1. Áp dụng tạp quán trong hôn nhân và gia đình

Theo điều 7, Luật hôn nhân và gia đinh 2014. Áp dụng tập quán về hôn nhân và gia đình

 Trong trường hợp pháp luật không quy định và các bên không có thỏa thuận thì tập quán tốt đẹp thể hiện bản sắc của mỗi dân tộc, không trái với nguyên tắc quy định tại Điều 2 và không vi phạm điều cấm của Luật này được áp dụng.

 Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 Điều này.

Việc áp dụng tập quán tốt đẹp trong hôn nhân và gia đình nhằm xóa bỏ những phong tục, tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình, phát huy những truyền hống tốt đẹp, những bản sắc dân tộc…

  1. Nâng độ tuổi kết hôn lên

Luật hôn nhân va gia đình 2000 quy định nữ vừa bước qua tuổi 18 là có thể kết

Hôn nhưng theo quy định của Luạt hôn nhân và gia đình 2014 thì quy định độ tuổi kết hôn của nữ là đủ 18 tuổi. Theo luật hôn nhân và gia đình hiện hành quy định độ tuổi kết hôn của nam từ đủ 20 tuổi trở lên.

  1. Không cấm kết hôn đồng giới

Cấm kết hôn đồng giới được quy định ở Luật hôn nhân và gia đình 2000 nhưng đến Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định cụ thể “Không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính”. Như vậy, theo Luật Hôn nhân và gia đình 2014, những người cùng giới tinh vẫn có thể kết hôn với nhau, nhưng sẽ không được pháp luật bảo vệ trong trường hợp có tranh chấp xảy ra.

  1. Cho phép mang thai hộ.

Theo Luật Hôn nhân và gia đình quy định về việc mang thai hộ được quy định từ điều 93 đến điều 98, nhưng phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Như vậy, việc pháp luật cho phép mang thai hộ sẽ giúp cho nhiều cặp vợ chồng vì lý do gì đấy mà không thể có con. Luật cũng quy đinh rõ những quyền và nghĩa vụ của người mang thai hộ và người được nhờ mang thai hộ, cả hai bên cần phải đáp ứng đủ các điều kiện được quy định trong Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn