Nguyên tắc giải quyết tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn

Giải quyết vấn đề tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn phụ thuộc vào chế độ tài sản mà vợ chồng lựa chọn. Việc chia tài sản chung được áp dụng dựa trên các nguyên tắc giải quyết nhất định.

Theo thỏa thuận:

Trong trường hợp vợ chồng lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận thì việc giải quyết tài sản ly hôn được áp dụng theo nội dung mà vợ chồng đã thỏa thuận. Trong trường hợp vợ chồng thỏa thuận không đầy đủ hoặc không rõ ràng thì Tòa án áp dụng quy định tương ứng như chế độ tài sản theo quy định của pháp luật để giải quyết.

Theo luật định:

Trong trường hợp vợ chồng lựa chọn chế độ tài sản theo luật định thì khi ly hôn việc giải quyết tài sản do vợ chồng thỏa thuận. Trong trường hợp vợ chồng không thỏa thuận được thì Tòa án giải quyết theo yêu cầu của vợ, chồng.

Giải quyết tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn cần tuân thủ các nguyên tắc giải quyết sau:

Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị. Bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.

Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi bản thân mình.

Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi dựa trên những căn cứ sau:

  • Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chông.
  • Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển hối tài sản chung.
  • Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập.
  • Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sẩn xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập.
  • Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng.

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn