Nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất

Việc đấu giá quyền sử dụng đất là rất quan trọng vì giá trị cũng như ý nghĩa của tài sản đấu giá là Quyền sử dụng đất. Vậy, pháp luật quy định như thế nào về đấu giá quyền sử dụng đất. 

Hiện nay, việc đấu giá quyền sử dụng đất bắt buộc phải thực hiện theo hai nguyên tắc đó là hình thức đấu giá và cách thức đấu giá, cụ thể:

1. Đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.

Theo đó, việc đấu giá quyền sử dụng đất yêu cầu người tổ chức đấu giá phải công khai thông tin, thực hiện một cách liên tục, không phân biệt các bên tham gia nhằm đảm bảo sự bình đẳng và trung thực của quá trình đấu giá.

2. Việc đấu giá quyền sử dụng đất phải đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đấu giá tài sản.

Quy trình phải được hiểu cả về mặt hình thức và nội dung thực hiện đấu giá, các đối tượng, đơn vị tổ chức đấu giá, người tham gia đấu giá.

Liên hệ luật sư tư vấn đấu giá quyền sử dụng đất 19006672

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn