19006672

Nguyên tắc chia tài sản sau ly hôn

Khi mối quan hệ giữa vợ và chồng gặp phải mâu thuẫn, thì ly hôn và điều tất yếu sẽ phải xảy ra. Nhưng hệ quả của nó kéo theo không chỉ đơn thuẩn là chấn dứt quan hệ vợ chồng theo bản án, mà còn rất nhiều vấn đề khác ví dụ như quyền nuôi con sau ly hôn, chia tài sản sau ly hôn,… Tài sản của vợ chồng sau ly hôn được chia theo thỏa thuận của vợ chồng, nếu không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận chưa đầy đủ bao quát tất cả tài sản thì Tòa án sẽ áp dụng chia tài sản theo quy định của pháp luật.

Các nguyên tắc chia tài sản được quy định như sau:

Tài sản chung của vợ, chồng được chia đôi. Tài sản chung được chưa bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì quy ra giá trị. Một trong những căn cứ để chia tài sản chung là yếu tố lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền và nghĩa vụ vợ chồng. Do đó, pháp luật bảo vệ cho người không có lỗi, hoặc có lỗi ít nghiêm trọng, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ vợ chồng. Đối với tài sản chung đưa vào kinh doanh thì vợ (hoặc chồng) đang thực hiện hoạt động kinh doanh liên quan đến tài sản chung có quyền được nhận tài sản đó và phải thanh toán cho bên kia giá trị tài sản mà họ được hưởng.

Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trong trường hợp đã sáp nhập vào tài sản chung thì theo yêu cầu của hai bên vợ chồng về tài sản, sẽ thành toán theo công sức đóng góp của mỗi người vào tài sản chung.

Hai bên vợ chồng đã ly hôn nhưng nghĩa vụ đối cới người thứ ba vẫn còn, và phải liên đới chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ chung.

Trong từng trường hợp khác nhau Tòa án sẽ giải quyết việc chia tài sản sau ly hôn khác nhau cho từng đối tượng cụ thể, tuy nhiên vẫn phải đáp ứng các nguyên tắc chung theo quy định của pháp luật. Nếu giữa hai bên vợ chồng không có sự thỏa thuận về việc chia tài sản thì Tòa án sẽ thực hiện nhiệm vụ đó, do vây việc nắm rõ các quy tắc chung là điều cần thiết để đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn