Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được mua đất và cấp sổ đỏ tại Việt Nam hay không?

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được mua đất và cấp sổ đỏ tại Việt Nam hay không?

Căn cứ pháp lý: Luật đất đai năm 2013

                          Luật quốc tịch năm 2008

                          Nghị định 43/2014/NĐ-CP

Cơ quan có thẩm quyền:

Theo khoản 2 điều 60 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP: “Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện tiếp nhận hồ sơ đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam”

Theo quy định tại khoản 6 Điều 5 Luật đất đai năm 2013 có quy định:

Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này, bao gồm:

  1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về quốc tịch;”

Như vậy theo quy định của luật đất đai thì người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được quyền mua đất và thực hiện các giao dịch liên quan đến đất.

Cụ thể đáp ứng các điều kiện của Luật quốc tịch:

Theo điều 3 Luật quốc tịch năm 2008: “Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài.”

Trong đó người gốc Việt Nam được hiểu: ” là người Việt Nam đã từng có quốc tịch Việt Nam mà khi sinh ra quốc tịch của họ được xác định theo nguyên tắc huyết thống và con, cháu của họ đang cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài.”

Như vậy khi đạt đủ các điều kiện của Luật quốc tịch thì người Việt Nam định cư ở nước ngoài được được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất.

Thủ tục và nghĩa vụ tài chính: Nộp như các công dân Việt Nam bình thường khác

Đánh giá của bạn về bài viết

Có thể bạn quan tâm

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn

ẤN GỌI MIỄN PHÍ