Người làm chứng trong vụ án hành chính

Người làm chứng là người biết các tình tiết có liên quan đến nội dung vụ án, được đương sự đề nghị và Tòa án triệu tập tham gia tố tụng. Người mất năng lực hành vi dân sự không thể làm nhiệm vụ này. Vậy quyền và nghĩa vụ của người làm chứng gồm những gì?

  1. Nghĩa vụ của người làm chứng:

  • Cung cấp toàn bộ thông tin, tài liệu, đồ vật mà mình có được liên quan đến việc giải quyết vụ án
  • Khai báo trung thực những tình tiết mà mình biết 
  • Chịu trách nhiệm với những lời khai của mình, nếu sai sự thật gây ra thiệt hại cho người khác cần phải bồi thường  
  • Có mặt tại phiên tòa; nếu người làm chứng không đến phiên tòa mà không có lý do chính đáng thì có thể nhận được quyết định dẫn giải đến phiên tòa của Hội đồng xét xử vụ án.

      2. Quyền lợi bao gồm:

  • Được từ chối khai báo nếu lời khai liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân hoặc lời khai đó gây ảnh hưởng xấu đến đương sự là người thân thích của họ
  • Được nghỉ việc trong thời gian Tòa triệu tập hoặc lấy lời khai
  • Được nhận các khoản chi phí liên quan theo quy định của pháp luật
  • Yêu cầu được bảo vệ về tính mạng, danh dự, nhân phẩm, sức khỏe, tài sản, quyền và lợi ích của mình.

Trên đây là những nội dung liên quan đến người làm chứng trong tố tụng hành chính, được quy định cụ thể tại điều 62 Luật tố tụng hành chính năm 2015. Hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn khi tìm hiểu thông tin về các vụ án hành chính.

 

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn