Mức lương tối thiểu vùng năm 2018

Mức lương tối thiểu vùng 2018 được quy định tại Nghị định 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định 141/2017/NĐ-CP được ban hành ngày 07/12/2017 thay thế Nghị định 153/2016/NĐ-CP và có hiệu lực thi hành ngày 25/01/2018.

Một vài điểm mới đáng chú ý của Nghị định 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng 2018 áp dụng từ ngày 01/01/2018 như sau:

  1. Tăng mức lương tối thiểu vùng: tăng 6,5 % so với lương tối thiểu vùng năm 2017, tăng từ 180 đến 230 nghìn đồng.
  2. Nghị định 141 cũng điều chỉnh phân vùng đối với một số huyện, thị xã như sau:

+ Đưa thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai từ vùng II lên vùng I;

+ Đưa các huyện Thống nhất thuộc tỉnh Đồng Nai, huyện Thủ Thừa tỉnh Long An, Thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam từ vùng III lên vùng II.

Cụ thể:

Mức lương tối thiểu vùng năm 2018 được quy định tại Điều 3 của Nghị định 141/2017/NĐ-CP như sau:

Vùng
Mức lương tối thiểu vùng năm 2018 (đồng/tháng) Mức lương tối thiểu vùng năm 2017 Tỷ lệ tăng so với năm 2017 Mức lương tăng so với năm 2017
Vùng I 3.980.000 3.750.000 6,1% Tăng 230.000 đồng
Vùng II 3.530.000 3.320.000 6,3% Tăng 210.000 đồng
Vùng III 3.090.000 2.900.000 6,6% Tăng 190.000 đồng
Vùng IV 2.760.000 2.580.000 7,0% Tăng 180.000 nghìn đồng
  Theo Nghị định 141/2017/NĐ-CP ban hành ngày 07/12/2017 Theo Nghị định 153/2016/NĐ-CP    
  Áp dụng kể từ ngày 01/01/2018 Áp dụng kể từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2017    

 

Bạn có thể tham khảo các bài viết có cùng chủ đề:

• Quy định của pháp luật lao động về người giúp việc gia đình

• Quy định của Bộ Luật lao động 2012 về thời giờ làm thêm

• Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động

• Quy định về trách nhiệm vật chất của người lao động theo Bộ luật lao động 2012

>> Luật sư tư vấn về sở hữu trí tuệ trực tuyến gọi số: 19006672 

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn