CƠ QUAN ĐĂNG KÝ KINH DOANH TẠI MALAYSIA

 Cơ quan đăng ký kinh doanh Malaysia

Có thể bạn quan tâm

     Ủy ban Công ty Malaysia (Companies Commission of Malaysia – CCM) trực thuộc Bộ Thương mại nội địa, Hợp tác xã và Tiêu dùng Malaysia, là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp. Ủy ban Công ty đi vào hoạt động vào ngày 16 tháng 4 năm 2002 trên cơ sở hợp nhất giữa Cơ quan đăng ký công ty (Registrar of Companies – ROC) và Cơ quan đăng ký doanh nghiệp (Registrar of Businesses – ROB) của Malaysia.

     Ủy ban Công ty Malaysia cung cấp các dịch vụ về thành lập và đăng ký doanh nghiệp cũng như công khai thông tin của các công ty và doanh nghiệp. Với chức năng và nhiệm vụ của mình, Ủy ban Công ty Malaysia đảm bảo trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp được thực hiện một cách nghiêm túc, tạo được cơ chế giám sát minh bạch về sự hoạt động của các công ty, doanh nghiệp và góp phần thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Malaysia.

     1. Chức năng, nhiệm vụ

     – Đảm bảo các quy định của pháp luật được tuân thủ, thi hành và đem lại hiệu quả.

     – Đại diện cho Chính phủ Malaysia và cung cấp các dịch vụ về quản lý, thu nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp hoặc bất kỳ khoản phí khác theo quy định của pháp luật;

     – Điều chỉnh các vấn đề liên quan đến hoạt động của các tập đoàn, công ty và doanh nghiệp theo pháp luật;

     – Khuyến khích và thúc đẩy việc thi hành các quy tắc đạo đức giữa giám đốc, thư ký, người quản lý và các cán bộ khác của các tập đoàn, công ty, doanh nghiệp… để đảm bảo tất cả hoạt động của công ty và doanh nghiệp được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực tôn giáo chính thống;

     – Tăng cường và thúc đẩy việc cung cấp thông tin doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu, qua đó bất kỳ thông tin về doanh nghiệp được Ủy ban Công ty tiếp nhận đều có thể được phân tích và cung cấp cho công chúng;

     – Nghiên cứu các vấn đề về pháp lý liên quan đến hoạt động của công ty và doanh nghiệp;

     – Tham mưu cho Bộ trưởng về các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty và doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý của nhà nước;

     – Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.

     2. Cơ cấu tổ chức

     Đứng đầu Ủy ban Công ty Malaysia là Hội đồng thành viên, trong đó có 01 Giám đốc điều hành quản lý trực tiếp các hoạt động của Ủy ban Công ty Malaysia; 02 Phó Giám đốc điều hành phụ trách mảng hoạt động và dịch vụ và 01 giám đốc cấp cao về thực thi pháp luật. Trách nhiệm cụ thể như sau:

     – Phó Giám đốc điều hành về hoạt động phụ trách các đơn vị gồm: Phòng Đăng ký dịch vụ, Phòng Marketing và Phát triển kinh doanh, Phòng Phát triển doanh nghiệp và Chính sách và Bộ phận Hoạt động chi nhánh.

     – Phó Giám đốc điều hành về dịch vụ phụ trách các đơn vị gồm: Phòng Nguồn lực tổ chức; Phòng Thông tin và Công nghệ truyền thông, Học viện đào tạo thuộc Ủy ban công ty Malaysia và Bộ phận Quan hệ công chúng.

     – Giám đốc cấp cao về thực thi pháp luật phụ trách các đơn vị gồm: Phòng Dịch vụ pháp luật, Phòng Thi hành pháp luật, Phòng Thanh tra và Bộ phận Khiếu nại.

     3. Quầy đăng ký doanh nghiệp di động (BRMC)

     Quầy đăng ký doanh nghiệp di động (Business Registration Mobile Counter – BRMC) là một trong những sáng kiến ​​của CCM để tiếp cận với cộng đồng doanh nghiệp. Các BRMC nằm ngoài trụ sở cố định của CCM và thường được đặt tại các khu vực thực hiện các hoạt động liên quan đến kinh doanh như Văn phòng hội đồng địa phương, chợ, siêu thị… Sáng kiến ​​này cung cấp cho cộng đồng doanh nghiệp Malaysia một kênh thay thế và tiếp cận thuận tiện tới dịch vụ đăng ký doanh nghiệp của CCM. BRMC thực hiện phê duyệt tại chỗ đối với đăng ký doanh nghiệp và đăng ký lại.

     Các BRMC còn có chức năng như một kênh hiệu quả để nâng cao nhận thức trong cộng đồng doanh nghiệp về sự cần thiết và lợi ích của việc đăng ký doanh nghiệp. Cán bộ tại BRMC có nhiệm vụ giải thích các nghĩa vụ pháp lý liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp.

     4. Cổng thông tin MyCoID

     Việc thành lập công ty tại CCM và đăng ký với các cơ quan chức năng của Chính phủ có thể được thực hiện đồng thời thông qua Cổng thông tin điện tử MyCoID. MyCoID là một Cổng thông tin được phát triển với mục đích tạo thuận lợi cho việc khởi sự kinh doanh của doanh nghiệp tại Malaysia. Cổng thông tin này kết nối với năm cơ quan là Ban Doanh thu nội địa của Malaysia (Inland Revenue Board – IRBM), Quỹ Tiết kiệm việc làm (Employment Provident Fund – EPF), Tổ chức An sinh xã hội (Social Security Organization – SOCSO), Quỹ Phát triển nguồn nhân lực (Human Resources Development Fund -HRDF) và Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Malaysia (Small and Medium Enterprises Corporation – SME Corp) nhằm mục đích chia sẻ dữ liệu về đăng ký thành lập và sau thành lập giữa các cơ quan với nhau.

     Mã số công ty (MyCoID) là mã số thành lập công ty được sử dụng như một nguồn duy nhất cho các mục đích đăng ký và giao dịch với các cơ quan khác có liên quan của Chính phủ. Với MyCoID, cộng đồng có thể sử dụng một số duy nhất có nguồn gốc từ mã số thành lập được cấp bởi Ủy ban Công ty của Malaysia (SSM) cho việc đăng ký, tham khảo và giao dịch với các cơ quan chức năng của Chính phủ. Sáng kiến ​​mang tính đột phá này cho phép công ty khởi sự kinh doanh chỉ trong vòng một ngày.

Bài viết liên quan

>> Luật sư tư vấn về sở hữu trí tuệ trực tuyến gọi số: 19006672 

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn

ẤN GỌI MIỄN PHÍ