Luật sư tư vấn hình sự

Ngày nay, các vấn đề liên quan đến hình sự thường được mọi người rất quan tâm, vì vậy dịch vụ luật sư tư vấn hình sự cũng ra đời và xuất hiện ngày càng nhiều hơn

Luật hình sự với tư cách là một ngành độc lập, liên quan đến nhiều vấn đề trong cuộc sống, do đó, luật sư hình sự  thực hiện công việc hỗ trợ cho cá nhân, tổ chức trong các vấn đề liên quan đến hình sự.

Ngày nay, các vấn đề liên quan đến hình sự thường được mọi người rất quan tâm, vì vậy dịch vụ luật sư tư vấn hình sự cũng ra đời và xuất hiện ngày càng nhiều hơn.

Đối tượng điều chỉnh của Luật hình sự là các quan hệ xã hội phát sinh giữa nhà nước và người phạm tội khi người này thực hiện một hành vi mà nhà nước quy định là tội phạm.

Vì vậy, luật sư hình sự có vai trò hết sức to lớn trong việc hỗ trợ các cá nhân, tổ chức trong các vấn đề như sau:

–           Tư vấn về các quy định của pháp luật cụ thể về từng loại tội phạm và khung hình phạt đối với những tội phạm cụ thể.

–           Tư vấn các vấn đề pháp lý về hình sự:

+          Các vấn đề về các quy định về các tình tiết để được xem xét giảm nhẹ hay tăng nặng khung hình phạt, chuyển khung hình phạt, các trường hợp chuyển hóa tội phạm.

+          Tư vấn về các quy định của pháp luật hình sự, cách thức xử lý vi phạm phụ thuộc vào độ tuổi của người phạm tội.

+          Tư vấn và đánh giá về các mặt chủ quan của tội để đánh giá về mức độ nguy hiểm hành vi phạm tội

–           Tư vấn về thời hạn để được xóa án tích và các trình tự thủ tục để thực hiện việc xóa án tích

–           Tư vấn thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự

–           Tư vấn và giúp khách hàng tìm, phân tích chứng cứ ngoại phạm hoặc loại trừ trách nhiệm hình sự, phân tích hành vi, vi phạm và lỗi trong tố tụng hình sự từ đó nhằm mục đích minh oan cho khách hàng.

–           Tư vấn giúp khách hàng nhận thức rõ được quyền và nghĩa vụ của họ trong điều kiện, hoàn cảnh hiện tại đối với cơ quan tiến hành tố tụng hoặc trước phiên tòa tránh tình trạng bị ép cung, mớm cung, dụ cung nhằm minh oan, miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

–           Tư vấn và hướng dẫn khách hàng lập thủ tục bồi thường thiệt hại tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm để khắc phục hậu quả do hành vi trái pháp luật của mình gây ra cho người khác trong  trường hợp gia đình người bị hại đồng ý hoặc không đồng ý nhận bồi thường.

–           Tư vấn nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội, các biện pháp tư vấn áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội, các hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội…và nhiều vấn đề khác.

Như vậy, bất cứ ai trong trường hợp cần tư vấn về hình sự thì lựa chọn đến dịch vụ tư vấn hình sự luôn là lựa chọn hợp lý để có thể được giải đáp và hướng dẫn.

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn