Quyền tuyển dụng lao động của người sử dụng lao động.

Cùng với sự hội nhập kinh tế quốc tế, nhiều doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, làm xuất hiện nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong nước, tang cơ hội việc làm cho hàng nghìn lao động. Đồng thời tạo sự phát triển cho toàn xã hội.

Theo khoản 2, điều 3,  Luật Lao động: Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động; nếu là cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Điều 7. Thủ tục, trình tự tuyển lao động được quy định ở Nghị định 03/2014/NĐ-CP
1. Ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động, người sử dụng lao động hoặc tổ chức dịch vụ việc làm hoặc doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải thông báo công khai về nhu cầu tuyển lao động. Nội dung thông báo bao gồm:

 1. a) Nghề, công việc, trình độ, chuyên môn, số lượng cần tuyển;
 2. b) Loại hơp đồng dự kiến giao kết;
 3. c) Mức lương dự kiến;
 4. d) Điều kiện làm việc cho từng vị trí công việc.
 5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động của người lao động gồm các văn bản sau đây:  a) Phiếu đăng ký dự tuyển lao động theo mẫu do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định;
 6. b) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn kỹ thuật; trình độ ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu của vị trí cần tuyển;
 7. c) Giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế;
 8. d) Các giấy tờ cần thiết khác theo quy định của pháp luật.
 9. Khi nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động, người sử dụng lao động hoặc tổ chức dịch vụ việc làm hoặc doanh nghiệp cho thuê lại lao động có trách nhiệm quản lý hồ sơ và thông báo cho người lao động thời gian tuyển lao động.
 10. Người sử dụng lao động, tổ chức dịch vụ việc làm, doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải thông báo công khai kết quả tuyển lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả tuyển lao động.
 11. Trường hợp người lao động không trúng tuyển hoặc không tham gia dự tuyển , người sử dụng lao động hoặc tổ chức dịch vụ việc làm hoặc doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải trài lại đầy đủ hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động yêu cầu.
 12. Người sử dụng lao động chi trả các chi phí cho việc tuyển lao động và được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh các khoản chi phí sau đây:

a) Thông báo tuyển dụng lao động;

b) Tiếp nhận, quản lý hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động;

c) Tổ chức thi tuyển lao động;

d) Thông báo kết quả tuyển lao động;

Trường hợp tuyển lao động thông qua tổ chức dịch vụ việc làm thì người sử dụng lao động phải thanh toán tiền phí dịch vụ việc làm về tuyển lao động cho tổ chức dịch vụ việc làm theo quy định của pháp luật.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here