Lao động

Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Các trường hợp không được cho thuê lại lao động

Để bảo vệ quyền của người lao động thuê lại (NLĐ) thuê lại, ngoài việc liệt kê danh mục các công việc được thực hiện cho thuê lại lao động (CTLLĐ) thì

Quyền của người lao động và bảo vệ quyền của người lao động

quyen-cua-nguoi-lao-dong

Quyền của người lao động (NLĐ) luôn được xem là một bộ phận quan trọng cấu tạo nên hệ thống các quyền con người nói chung.

Bản chất của quan hệ cho thuê lại lao động

Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Cho thuê lại lao động (CTLLĐ) là việc người lao động (NLĐ) đã được tuyển dụng bởi doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động sau...

Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng

don-phuong-cham-dut-hop-dong-lao-dong

Giữ người lao động và người sử dụng lao động khi xác lập quan hệ lao động dựa trên hợp đồng lao đông. Hợp đồng là hình thức pháp...

Quyền tuyển dụng lao động của người sử dụng lao động.

quyen-tuyen-dung-cua-nguoi-su-dung-lao-dong

Cùng với sự hội nhập kinh tế quốc tế, nhiều doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, làm xuất hiện nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong nước,...

Người thực hiện giao kết hợp đồng lao động là ai?

nguoi-co-quyen-giao-ket-hop-dong-lao-dong-la-ai

Theo điều 15, luật Lao động, Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả...

Các trường hợp chấm dứt hợp đồng

Thế nào được coi là chấm dứt hợp đồng. Pháp luật hiện hành quy định về các trường hợp chấm dứt hợp đồng như thế nào?  Trong thời gian...

Bồi thường hợp đồng lao động khi nghỉ việc / Bản chất của quan hệ cho thuê lại lao động / Các hình thức hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật /

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

chia tai san thua ke

Trong quá trình làm việc, giữa người lao động và người sử dụng cần phải tuân thủ và thực hiện đúng những yêu cầu được nêu ra trong hợp...

Tranh chấp lao động

Nước ta đang trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa thực hiện chính sách mở cửa, hội nhập, tham giao vào các tổ chức trong khu vực...

Quy định về lao động chưa thành niên ở Việt Nam.

Lao dong chua thanh nien

Ngày nay, có nhiều cơ sở kinh doanh, sản xuất sử dụng lao động mà không cân nhắc đến độ tuổi lao động. Việc sử dụng lao động chưa...