19006672

Lao động

Lao dong chua thanh nien Quy định về lao động chưa thành niên ở Việt Nam.

Ngày nay, có nhiều cơ sở kinh doanh, sản xuất sử dụng lao động mà không cân nhắc đến độ tuổi lao động. Việc sử dụng lao động chưa thành niên phải phù hợp với qui địn của pháp luật, người sử dụng lao động chỉ được phép sử dụng lao động chưa thành niên

Người sử dụng lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi nào?

Hợp đồng lao động là căn cứ mang tính giá trị pháp lý cao nhất giúp cho người lao động yên tâm làm việc, đảm bảo quyền lợi của...

Quyền và nghĩa vụ của người lao động trong hợp đồng lao động

Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Hợp đồng lao động là hợp đồng ghi nhận những thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia là ngưởi sử dụng lao động và...

Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong hợp đồng lao động

Ngày nay, quan hệ lao động trong tất cả các lĩnh vực đều phải được ký kết hợp đồng lao động. Quan hệ lao động là quan hệ xã...

Qui định sử dụng lao động trẻ em dưới 15 tuổi

Hiện nay ở nước ta việc người sử dụng lao động sử dụng người lao động  là trẻ em rất nhiều, đặc biệt là trẻ em dưới 15 tuổi....

Xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp khi xảy ra tai nạn lao động

tai-nan-lao-dong

Tai nạn lao động là trường hợp không một ai mong muốn, tai nạn lao động không những ảnh hưởng đến chính người bị tai nạn, mà còn ảnh...

Bảo vệ thai sản đối với lao động nữ – phần 2

che-do-thai-san

Tiếp theo các quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 155 Bộ luật lao động năm 2013 (BLLĐ) quy định về bảo vệ thai sản đối với...

Bảo vệ thai sản đối với lao động nữ – phần 1

che-do-thai-san

Nữ giới là chủ thể đặc biệt trong các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật lao động, bởi lẽ với thiên chức và đặc điểm sinh lý...