Các trường hợp không được cho thuê lại lao động

Để bảo vệ quyền của người lao động thuê lại (NLĐ) thuê lại, ngoài việc liệt kê danh mục các công việc được thực hiện cho thuê lại lao động (CTLLĐ) thì pháp luật lao động nước ta còn quy định về các trường hợp không được CTLLĐ. Cụ thể tại Điều 24 Nghị định số 55/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động có quy định:

Các trường hợp không được cho thuê lại lao động bao gồm:

Thứ nhất, doanh nghiệp đang xảy ra tranh chấp lao động, đình công hoặc để thay thế người lao động đang thời gian thực hiện quyền đình công, giải quyết tranh chấp lao động. Khi doanh nghiệp đang xảy ra tranh chấp hay đình công chứng tỏ doanh nghiệp đó đang gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh, sản xuất hoặc có hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ đối với NLĐ. Chính vì vậy pháp luật cấm cho thuê lại lao động trong trường hợp này nhằm bảo vệ NLĐ trước nguy cơ bị xâm hại quyền lợi.

Thứ hai, doanh nghiệp cho thuê không thỏa thuận cụ thể về trách nhiệm bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của NLĐ thuê lại với bên thuê lại lao động. Trong quan hệ CTLLĐ, doanh nghiệp cho thuê lao động là người kí hợp đồng lao động với NLĐ thuê lại nhưng NLĐ thuê lại lại trực tiếp làm việc và chịu sự quản lý, điều hành của doanh nghiệp thuê lại. Chính mối quan hệ này gây khó khăn trong việc xác định ai sẽ là người chịu trách nhiệm bồi thường tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho NLĐ. Trong khi vấn đề này thực sự quan trọng, liên quan đến những quyền con người cơ bản của NLĐ. Chính vì vậy pháp luật đã quy định khi kí hợp đồng CTLLĐ, doanh nghiệp CTLLĐ và doanh nghiệp thuê lại lao động phải thỏa thuận cụ thể về tránh nhiệm bồi thường tại nạn lao động và bệnh nghề nghiệp của NLĐ thuê lại.

Thứ ba, thay thế NLĐ bị cho thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp hoặc vì lý do kinh tế. Khi doanh nghiệp thay đổi cơ cấu công nghệ có thể những lao động hiện tại không còn đáp ứng yêu cầu trình độ của doanh nghiệp nữa, khi đó doanh nghiệp có nghĩa vụ đào tạo lại họ để họ có thể thực hiện công việc mới và tiếp tục được làm việc. Doanh nghiệp không được thay thế họ bằng những lao động mới khác. Trừ những trường ngoại lệ do pháp luật quy định.

Thứ tư, cho thuê lao động để làm các công việc ở những nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ trưởng Bộ LĐ-TB &XH và Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, trừ trường hợp NLĐ đó đã sinh sống tại khu vực trên từ đủ 3 năm trở lên; công việc cho thuê lại lao động nằm trong Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH ban hành. Quy định này đảm bảo NLĐ thuê lại được làm việc trong điều kiện làm việc an toàn.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here