Category Archives: Kinh doanh thương mại

Thế nào là thị trường mở. Ưu điểm của công cụ thị trường mở trong chính sách tiền tệ quốc gia

the-nao-la-thi-truong-mo-uu-diem-cua-cong-cu-thi-truong-mo-trong-chinh-sach-tien-te-quoc-gia

Thị trường mở (OMO – open market operations) là nơi ngân hàng nhà nước sử dụng nghiệp vụ mua bán các giấy tờ có giá đối với tổ chức tín dụng.Thông qua việc mua, bán giấy tờ có giá trên thị trường mở giữa Ngân hàng trung ương và các tổ chức tín dụng, lượng tiền trong lưu thông tăng hoặc giảm phù hợp với yêu cầu can thiệp của ngân hàng Trung ương để thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia trong từng thời kì nhất định.