Khuyến mại

Khuyến mại là một hoạt động để xúc tiên kinh doanh thông thường của các doanh nghiep, được triển khai nhằm kích thích tiêu dùng, khuyến khich người tiêu dùng mua hàng.

  1. Khuyến mại là gì

Khoản 1 Điều 88 Luật thương mại 2005 quy đinh:

Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định.”

  1. Các hình thức khuyến mại

Pháp luật quy định thương nhân được phép thực hiện các hoạt động khuyến mại sau đây:

  • Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền

Thương nhân sẽ đưa hàng mẫu cho Khách hàng mà không thu bất cứ khoản chi phí nào. Hàng mẫu đưa cho khách hàng dùng thử là hàng đang được bán trên thị trường hoặc sẽ bán trên thị trường.

  • Quà tặng

Thương nhân thực hiện khuyến mại tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền khách hàng bằng cách:

+ Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

+ Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền không kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

  • Giảm giá

Giảm giá là hành vi bán hàng, cung ứng dịch vụ trong thời gian khuyến mại với giá thấp hơn giá bán, cung ứng dịch vụ bình thường trước đó được áp dụng trong thời gian khuyến mại mà thương nhân đăng ký hoặc thông báo.

  • Bán hàng hoặc cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ

Phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ kèm theo hàng hóa được bán, dịch vụ được cung ứng là phiếu để mua hàng hóa, nhận cung ứng dịch vụ của chính thương nhân đó hoặc để mua hàng hóa, nhận cung ứng dịch vụ của thương nhân, tổ chức khác.

  • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố ( hoặc các hình thức tổ chức thi và trao thưởng khác tương đương)

Các sự kiện này được tổ chức gắn kiền hoặc tách rời với việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của khách hàng.

Nội dung của chương trình thi phải bao gồm các thông tin liên quan được quy định tại Điều 97 Luật thương mại và không được trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

 

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn