Khái quát về hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động có vai trò rất quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội, đây là hình thức pháp lý chủ yếu nhất để thiết lập quan hệ giữa người lao động với người sử dụng lao động.

Hợp đồng lao động theo quy định của Điều 15 Bộ luật lao động năm 2012 được hiểu là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Như vậy, hợp đồng lao động cũng là một loại hợp đồng dân sự đặc biệt, mang những đặc điểm nói chung của hợp đồng đó là sự tự do, tự nguyện và bình đẳng của các chủ thể trong quan hệ. Bên cạnh đó, hợp đồng lao động cũng có những đặc trưng riêng như sau:

Thứ nhất, hợp đồng lao động có sự phụ thuộc pháp lý giữa người lao động và người sử dụng lao động. 

Thứ hai, đối tượng của hợp đồng lao động là việc làm có trả công.

Thứ ba, hợp đồng lao động do đích danh người lao động thực hiện.

Thứ tư, hợp đồng lao động được thực hiện trong khoảng thời gian xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn.

Người lao động có thể ký kết với người sử dụng lao đồng dưới hai hình thức là bằng văn bản và bằng lời nói. Đối với những hợp đồng lao động được giao kết bằng văn bản thì hợp đồng đó phải được lập thành văn bản mỗi bên giữ một bản còn hợp đồng được giao kết dưới hình thức bằng lời nói được áp dụng đối với công việc có tính chất tạm thời có thời hạn dưới 3 tháng.

Nếu không hiểu rõ quy định của pháp luật về hợp đồng, dễ dẫn đến tình trạng người lao động không bảo vệ được các quyền hợp pháp của mình. Do đó tìm hiểu về các vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động là việc vô cùng cần thiết.

Đánh giá của bạn về bài viết

Có thể bạn quan tâm

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn

ẤN GỌI MIỄN PHÍ