Kết hôn trong phạm vi 3 đời

Từ trước đến nay, hôn nhân cận huyết ( trong phạm vi 03 đời) bị ngăn cấm bởi xã và pháp luật. Vì xét về mặt y học, hôn nhân cận huyết chính là điều kiện thuận lợi cho những gen lặn bệnh lý tương đồng gặp gỡ nhau, có khả năng tạo ra những đứa con bệnh tặt hoặc dị dạng di truyền. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân mà Luật Hôn nhân và gia đình nước ta cấm kết hôn giữa những người có cùng dòng máu trực hệ, giữa những người có họ trong phạm vi ba đời.

                                     Ba thế hệ trong gia đình                                     (Nguồn:Sưu tầm)

Theo khoản 18, điều 3, Luật Hôn nhân và gia đình 2014, Những người có họ trong phạm vi ba đời là những người cùng một gốc sinh ra gồm cha mẹ là đời thứ nhất; anh, chị, em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha là đời thứ hai; anh, chị, em con chú, con bác, con cô, con cậu, con dì là đời thứ ba.

Theo điểm d, khoản 2, Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, ghiêm cấm hành vi kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng trong những trường hợp sau:

– Giữa những người cùng dòng máu về trực hệ;

– Giữa những người có họ trong phạm vi ba đời;

– Giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi;

– Giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng.

Theo Điều 8, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, các điều kiện kết hôn là: Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên; việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định; không bị mất năng lực hành vi dân sự; việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy của Luật này. Như vậy, chỉ cần không phải thuộc các trường hợp cấm kết hôn như: tảo hôn; kết hôn giả tạo; kết hôn hoặc chunng sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ tỏng phạm vi ba đời;  giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng….

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn