Hợp nhất doanh nghiệp

     Thủ tục hợp nhất doanh nghiệp là một trong những nội dung đã và đang được các chủ thể kinh doanh và dư luận xã hội quan tâm sâu sắc.

Hợp nhất doanh nghiệp là gì?

     Hợp nhất doanh nghiệp là trường hợp hai hoặc một số công ty cùng loại (gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành 1 công ty mới (gọi là công ty hợp nhất) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty hợp nhất, đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.

     Tại khoản 1 điều 194 Luật doanh nghiệp 2014 quy định “Hai hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất), đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.”

Thủ tục hợp nhất doanh nghiệp

      Thủ tục hợp nhất doanh nghiệp được quy định tại khoản 2 điều 194 Luật doanh nghiệp 2014.

     Thủ tục hợp nhất doanh nghiệp sẽ làm giảm số doanh nghiệp và quy mô được tăng lên vì nhiều doanh nghiệp hợp lại thành một doanh nghiệp. Trong hoạt động kinh doanh, có lĩnh vực kinh doanh có quy mô nhỏ đạt hiệu quả kinh tế, nhưng cũng có lĩnh vực kinh doanh lớn mang lại hiệu quả kinh tế, đặc biệt trong ngành kinh doanh đòi hỏi phải có số vốn lớn, yêu cầu kĩ thuật hiện đại và phải cạnh tranh mãnh liệt. Vì vậy, nhà đầu tư hợp nhất doanh nghiệp với nhau tạo thành doanh nghiệp lớn để đủ sức mạnh cạnh tranh trên thương trường. Để tiến hành hợp nhất doanh nghiệp, các doanh nghiệp có ý định hợp nhất với nhau phải cũng nhau chuẩn bị hợp đồng hợp nhất.

Các bước hợp nhất doanh nghiệp

Bước 1: Chuẩn bị hợp nhất

 • Lập và phê duyệt phương án kinh doanh tiền khả thi
 • Tìm kiểm, kiểm tra, phân tích mức độ hợp pháp đối với trụ sở doanh nghiệp
 • Xây dựng ý tưởng và kiểm tra mức độ hợp pháp đối với tên doanh nghiệp
 • Xây dựng ngành nghề công ty được hợp nhất phù hợp với ngành nghề đã đăng ký
 • Nghiên cứu và kiểm tra quy định pháp luật đối với người đại diện công ty được hợp nhất
 • Phân tích các quy định pháp luật khác liên quan đến vấn đề hợp nhất doanh nghiệp

Bước 2: Hoàn thiện hồ sơ thành lập doanh nghiệp

 • Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến thủ tục hợp nhất doanh nghiệp
 • Xây dựng quy chế hoạt động công ty được hợp nhất
 • Xây dựng mô hình và cơ cấu tổ chức công ty được hợp nhất

Bước 3: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở kế hoạch và Đầu tư

 • Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ra phiếu nhận và hẹn ngày trả kết quả
 • Nếu hồ sơ chưa đúng, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả yêu cầu bổ sung
 • Nếu hồ sơ thiếu: bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ra văn bản yêu cầu bổ sung

Bước 4: Nhận kết quả Đăng ký kinh doanh

 • Xuất trình giấy hẹn nhận kết quả
 • Nộp lệ phí Đăng ký kinh doanh
 • Nhận kết quả Đăng ký kinh doanh
 • Thực hiện thủ tục khắc dấu pháp nhân
Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn

Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Khi có những phát sinh thay đổi về tình hình thực tế của doanh nghiệp thì thay đổi giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là yêu cầu bắt buộc thực...

Hồ sơ đăng ký chủ trương đầu tư nước ngoài
Các trường hợp sửa đổi giấy chứng nhận đầu tư
Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam
Trách nhiệm liên đới trong công ty hợp danh
Đầu tư nước ngoài là gì