Xử lý hình sự đối với hành vi mang thai hộ

Luật Hôn nhân và gia đình 2014 đã có những điểm bổ sung mới, trong đấy có ghi nhận và cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Đây là một trong những điểm mới mang tính nhân văn cao, giúp cho không ít các cặp vợ chồng được làm cha, làm mẹ. Luật Hôn nhân và gia đình 2015 cũng chỉ cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo và cấm hành vi mang thai hộ vì mục đích thương mại.

Theo Luật Hôn nhân và gia đình 2014, Mang thai hộ vì mục đích thương mại là việc một người phụ nữ mang thai cho người khác bằng việc áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản để được hưởng lợi về kinh tế hoặc lợi ích khác.

Việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản là việc sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo hoặc thụ tinh trong ống nghiệm.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều cá nhân lợi dụng việc mang thai hộ để hưởng lợi kinh tế, trái mục đích mà luật hướng tới.

Như vậy, Luật hôn nhân và gia đình chỉ cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, cấm mang thai hộ vì mục đích thương mại. Việc mang thai hộ phải được tuân thủ chặt chẽ quy định tại các điều Luật hôn nhân và gia đình 2014 và Nghị định 10/2015/NĐ-CP quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Hành vi mang thai hộ vì mục đích thương mại là hành vi vi phạm pháp luật, không được nhà nước và pháp luật thừa nhận. Hành vi vi phạm sẽ bị pháp luật xử lý theo quy định chung của pháp luật. Để ngăn chặn việc mang thai hộ vì mục đích thương mại, Bộ luật hình sự 2015 đã quy định chi tiết về xử lý hình sự đối với hành vi này.

Điều 187, Luật hình sự 2015 quy định tội tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại

1.Người nào tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2.Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Đối với 02 người trở lên;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Lợi dụng danh nghĩa của cơ quan, tổ chức;

d) Tái phạm nguy hiểm.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here