Hôn nhân gia đình

Căn cứ ly hôn trong trường hợp thuận tình ly hôn là gì ?

Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 không quy định căn cứ ly hôn áp dụng chung cho tất cả các trường hợp mà quy định những căn cứ ly hôn riêng cho từng trường hợp chủ thể yêu cầu ly hôn. Điều 55 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định về

Thủ tục nộp hồ sơ đăng ký kết hôn với người nước ngoài.

dang-ky-ket-hon-voi-nguoi-nuoc-ngoai

Việc công dân Việt Nam yêu và kết hôn với công dân nước ngoài không còn quá xa lạ, để được pháp luật công nhận là vợ chồng hợp...

Ý nghĩa của việc đăng ký kết hôn

Trong Luật Hôn nhân và gia đình 2014 cũng quy định: “Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định...

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Những năm gần đây, khái niệm “lấy chồng ngoại quốc” không còn quá xạ lạ với mọi người. Các cô gái hay chàng trai Việt Nam lựa chọn kết...

Thủ tục đăng ký kết hôn

Nam, nữ đầy đủ các điều kiện theo quy định tại điều 8, Luật Hôn nhân gia đình có thể tiến hành kết hôn.

Quyền và nghĩa vụ của con đối với cha mẹ

Cùng với sự phát triên của kinh tế, xã hội…chất lượng cuộc sống của con người ngày càng được đảm bảo, con cái được cha mẹ nuôi dưỡng trong...

Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ

Ngày nay, cuộc sống ngày càng được cải thiện, chất lượng cuộc sống ngày càng tăng cao. Đồng nghĩa với việc những người làm cha, làm mẹ bận rộn...

Những quy định mới trong Luật Hôn nhân và gia đình 2014 (Phần 2)

Những quy định mới được sửa đổi, bổ sung trong Luật Hôn nhân và gia đình đã được chúng tôi đề cập trong những bài viết, hôm nay chúng...

Những quy định mới trong luật Hôn nhân và gia đình 2014 (Phần 1)

Luật Hôn nhân và gia đình 2014 đã được thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, ngoài những điều, khoản đã được quy định chi tiết ở...

Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ

Ngày nay, cuộc sống ngày càng được cải thiện, chất lượng cuộc sống ngày càng tăng cao. Đồng nghĩa với việc những người làm cha, làm mẹ bận rộn...

ẤN GỌI MIỄN PHÍ