Ly hôn khi con dưới 36 tháng tuổi

Một trong những vấn đề quan trọng cần quan tâm khi vợ chồng ly hôn đó chính là con chung đặc biệt là con dưới 36 tháng tuổi. Vậy pháp luật hôn nhân và gia đình quy định vấn đề trên như thế nào?

– Về quyền yêu cầu giải quyết ly hôn:

Chồng không có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Quy định này nhằm bảo vệ lợi ích cho người vợ vi khi mang thai, sinh con hoặc đang nuôi con, người vợ không có khả năng làm việc để kiếm thêm thu nhập, vì vậy rất cần người chồng ở bên để hỗ trợ về mặt tài chính và chăm con.

Cần lưu ý rằng người chồng không có quyền yêu cầu giải quyết ly hôn nếu con dưới 12 tháng tuổi. Tuy nhiên người vợ vẫn có quyền yêu cầu ly hôn nếu việc sống chung làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của họ hoặc đứa trẻ.

– Về điều kiện để được Tòa án giải quyết yêu cầu ly hôn:

Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được.

– Về việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn:

Về nguyên tắc, cha mẹ có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, đại diện cho con cái và quyền, nghĩa vụ này không mất đi khi cha mẹ ly hôn. Pháp luật quy định con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con. Như vậy, người mẹ được ưu tiên quyền trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con dưới 36 tháng tuổi.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here