Làm sao để được cấp lại đăng ký kết hôn bị mất?

Thu-tuc-cap-lai-giay-dang-ky-ket-hon-bi-mat
Thu-tuc-cap-lai-giay-dang-ky-ket-hon-bi-mat

Trả lời:

Đăng ký kết hôn được cấp lại theo thủ tục như sau:

Điều 27 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định đăng ký lại kết hôn như sau:

“1. Hồ sơ đăng ký lại kết hôn gồm các giấy tờ sau:

a) Tờ khai theo mẫu quy định;

b) Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn được cấp trước đây. Nếu không có bản sao Giấy chứng nhận kết hôn thì nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ cá nhân có các thông tin liên quan đến nội dung đăng ký kết hôn.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp – hộ tịch kiểm tra, xác minh hồ sơ. Nếu thấy hồ sơ đăng ký lại kết hôn là đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật thì công chức tư pháp – hộ tịch thực hiện đăng ký lại kết hôn như trình tự quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Hộ tịch.

Nếu việc đăng ký lại kết hôn thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi đã đăng ký kết hôn trước đây thì công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân nơi đăng ký kết hôn trước đây kiểm tra, xác minh về việc lưu giữ sổ hộ tịch tại địa phương.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký kết hôn trước đây tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản về việc còn lưu giữ hoặc không lưu giữ được sổ hộ tịch.

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh về việc không còn lưu giữ được sổ hộ tịch tại nơi đã đăng ký kết hôn, nếu thấy hồ sơ đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật công chức tư pháp – hộ tịch thực hiện việc đăng ký lại kết hôn như quy định tại Khoản 2 Điều này.

4. Quan hệ hôn nhân được công nhận kể từ ngày đăng ký kết hôn trước đây và được ghi rõ trong Giấy chứng nhận kết hôn, Sổ hộ tịch. Trường hợp không xác định được ngày, tháng đăng ký kết hôn trước đây thì quan hệ hôn nhân được công nhận từ ngày 01 tháng 01 của năm đăng ký kết hôn trước đây”

Thủ tục đăng ký kết hôn

Ý nghĩa của việc đăng ký kết hôn

Điều kiện kết hôn theo Luật Hôn nhân gia đình hiện nay

Như vậy, hồ sơ đăng ký lại kết hôn gồm các giấy tờ sau:
  • Tờ khai theo mẫu quy định;
  • Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn được cấp trước đây. Nếu không có bản sao Giấy chứng nhận kết hôn thì nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ cá nhân có các thông tin liên quan đến nội dung đăng ký kết hôn.

Bạn có thể nộp hồ sơ đến UBND xã nơi đã đăng ký kết hôn trước đây hoặc nơi đang cư trú.

Nếu trường hợp bạn không có bản sao đăng ký kết hôn thì bạn phải nộp bảo sao các giấy tờ khác có liên quan đến nội dung kết hôn như: sổ hộ khẩu, đăng ký khai sinh của con; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Vì vậy bạn hoàn toàn đăng ký cấp lại giấy kết hôn được.

Về thời gian giải quyết: nếu bạn nộp hồ sơ đến nơi đăng lý kết hôn trước đây thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp – hộ tịch kiểm tra, xác minh hồ sơ. Nếu thấy hồ sơ đăng ký lại kết hôn là đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật thì công chức tư pháp – hộ tịch thực hiện đăng ký lại kết hôn.

>> Luật sư tư vấn về sở hữu trí tuệ trực tuyến gọi số: 19006672

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here