Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ của Công ty TNHH (Hai thành viên trở lên)

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ của Công ty TNHH hai thành viên trở lên gồm những tài liệu gì? Phải chuẩn bị ra sao? Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cụ thể.

Cơ sở pháp lý:

– Điều 68, Luật Doanh nghiệp 2014

– Điều 44, Nghị định 108/2018/NĐ-CP

– Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

Căn cứ vào các quy định trên, hồ sơ thay đổi vốn điều lệ của Công ty TNHH hai thành viên trở lên gồm những tài liệu sau:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT)

2. Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (Phụ lục I-6, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

3. Quyết định của hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ

4. Biên bản họp hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ (Xem mẫu tại đây)

5. Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty (trường hợp có tiếp nhận thành viên mới)

6. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:

– Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực (trường hợp thành viên mới là cá nhân)

– Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác (trường hợp thành viên mới là tổ chức); Thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo uỷ quyền và văn bản ủy quyền tương ứng

7. Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư;

8. Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ (Trường hợp giảm vốn điều lệ)

9. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

10. Giấy ủy quyền cho cá nhân/ tổ chức thực hiện thủ tục

Trên đây là những tài liệu cần thiết để làm hồ sơ thay đổi vốn điều lệ của Công ty TNHH hai thành viên trở lên. Trường hợp bạn cần tư vấn chi tiết hơn về vấn đề này, vui lòng liên hệ 19006672.

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn

Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Khi có những phát sinh thay đổi về tình hình thực tế của doanh nghiệp thì thay đổi giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là yêu cầu bắt buộc thực...

Hồ sơ đăng ký chủ trương đầu tư nước ngoài
Các trường hợp sửa đổi giấy chứng nhận đầu tư
Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam
Trách nhiệm liên đới trong công ty hợp danh
Đầu tư nước ngoài là gì