Hồ sơ giải thể công ty

Giải thể doanh nghiệp được thực hiện qua những trình tự thủ tục phức tạp và rất khó để được đồng ý nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng về hồ sơ giải thể doanh nghiệp. Vậy hồ sơ giải thể công ty bao gồm những gì?

1.Cơ sở pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp 2014;
 • Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;
 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính Phủ về đăng ký doanh nghiệp;
 • Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ  thống ngành kinh tế Việt nam.
 • Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký về doanh nghiệp

2. Thành phần hồ sơ

 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Biên bản họp và quyết định của đại hội cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, bao gồm cả thanh toán các khoản nợ về thuế và bảo hiểm xã hội;
 • Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi của người lao động đã giải quyết quyền lợi.
 • Xác nhận của Ngân hàng nơi công ty mở tài khoản về việc công ty đã tất toán tài khoản ( trường hợp chưa mở tài khoản tại Ngân hàng, thì có văn bản cam kết chưa mở tài khoản và không nợ bất kỳ Ngân hàng, tổ chức hay cá nhân nào);
 • Giấy tờ chứng minh công ty đã đăng bố cáo giải thể công ty theo quy định;
 • Thông báo của cơ quan thuế về việc đóng mã số thuế (trường hợp chưa đăng ký thuế thì phải có văn bản xác nhận của cơ quan thuế);
 • Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc công ty đã nộp, hủy con dấu theo quy định (trường hợp chưa khắc con dấu thì phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền);
 • Bản gốc của Đăng ký Doanh nghiệp/Đăng ký Kinh doanh (đối với doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/01/2000 thì phải nộp thêm giấy phép kinh doanh);
 • Văn bản báo cáo về việc thực hiện thủ tục giải thể công ty ; trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, kể cả nợ thuế, giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động;
 • Trường hợp công ty có chi nhánh, văn phòng đại diện thì phải nộp kèm theo hồ sơ giải thể (chấm dứt hoạt động) của chi nhánh, văn phòng đại diện.
 • Văn bản đóng mã hải quan (đối với công ty đã mở tờ khai hải quan) hoặc văn bản xác nhận không mở tờ khai hải quan (đối với doanh nghiệp không mở tờ khai hải quan).

 

 

 

 

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn