Xử lý hành vi tham nhũng

Tham nhũng được hiểu là hành vi của bất kì người nào có chức vụ, quyền hạn hoặc được giao nhiệm vụ, quyền hạn và lợi dụng chức vụ, quyền hạn, hoặc nhiệm vụ được giao để vụ lợi.

Xử lý tham nhũng, trong đó có xử lý người có hành vi tham nhũng và xử lý tài sản tham nhũng là vấn đề quan trọng, là khâu cuối cùng trong quá trình đấu tranh với một hành vi hay vụ việc tham nhũng. Xử lý tham nhũng thể hiện rõ nét qua quan điểm và thái độ của nhà nước cũng như thái độ của xã hội đối với tham nhũng. Pháp luật nước ta có những quy định khá đầy đủ, chặt chẽ về việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật nói chung và tham nhũng nói riêng.

Theo Điều 3 Luật phòng, chống tham nhũng, các hành vi tham nhũng bao gồm:

 1. Tham ô tài sản
 2. Nhận hối lộ
 3. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
 4. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, cộng vụ vì vụ lợi.
 5. Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì lợi.
 6. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi.
 7. Giả mạo trong công tác vì vụ lợi.
 8. Đưa hối lộ, môi giới hối lộ được thực hiện bởi người có chức vụ, quyền hạn để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi.
 9. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản của nhà nước vì vụ lợi.
 10. Nhũng nhiễu vì vụ lợi.
 11. Không thực hiện nhiệm vụ công vụ vì vụ lợi.
 12. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi.”

Hình phạt đối với tội tham nhũng cần phải đảm bảo tính răn đe, hiệu quả với một khung hình phạt nghiêm khắc.

Căn cứ Điều 278 Bộ luật hình sự quy định về tội tham ô tài sản như sau:

“1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm:

 1. a) Gây hậu quả nghiêm trọng;
 2. b) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm;
 3. c) Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại mục A chương này (các tội về tham nhũng, bao gồm: tham ô tài sản (điều 278), tội nhận hối lộ (điều 279), tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (điều 280), tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (điều 281), tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ (điều 282), tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi (điều 283), tội giả mạo trong công tác (điều 284) chưa được xoá án tích mà còn vi phạm.

2.Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm:

 1. a) Có tổ chức;
 2. b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;
 3. c) Phạm tội nhiều lần;
 4. d) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng;

đ) Gây hậu quả nghiêm trọng khác.

3.Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:

 1. a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng;
 2. b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng khác.

4.Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

 1. a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên;
 2. b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.

Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến 5 năm, có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản”.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here