Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt và các tính thời hạn xóa án tích

Tiếp theo loạt bài về xóa án tích, bài viết này cung cấp cho bạn đọc về trường hợp còn lại của xóa án tích và cách tính thời hạn xóa án tích.

Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt được quy định tại Điều 72, Bộ luật Hình sự 2015 như sau:

Trong trường hợp người bị kết án có những biểu hiện tiến bộ rõ rệt và đã lập công, được cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác hoặc chính quyền địa phương nơi người đó cư trú đề nghị, thì Tòa án quyết định việc xóa án tích nếu người đó đã bảo đảm được ít nhất một phần ba thời hạn lần lượt là:

  • 03 năm trong trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 05 năm;
  • 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;
  • 07 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

Về cách tính thời hạn xóa án tích:

1. Thời hạn để xóa án tích trong trường hợp đương nhiên xóa án tích và xóa án tích theo quyết định của Tòa án căn cứ vào hình phạt chính đã tuyên.

2. Người bị kết án chưa được xóa án tích mà thực hiện hành vi phạm tội mới và bị Tòa án kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật thì thời hạn để xóa án tích cũ được tính lại kể từ ngày chấp hành xong hình phạt chính hoặc thời gian thử thách án treo của bản án mới hoặc từ ngày bản án mới hết thời hiệu thi hành.

3. Người bị kết án trong trường hợp phạm nhiều tội mà có tội thuộc trường hợp đương nhiên được xóa án tích, có tội thuộc trường hợp xóa án tích theo quyết định của Tòa án thì căn cứ vào thời hạn quy định tại Điều 71 của Bộ luật Hình sự 2015 Tòa án quyết định việc xóa án tích đối với người đó.

4. Người được miễn chấp hành phần hình phạt còn lại cũng được coi như đã chấp hành xong hình phạt.

Xóa án tích là một chế định rất quan trọng đối với những người chấp hành xong hình phạt, tạo điều kiện cho những người đã từng mắc sai lầm có thể trở lại hòa nhập cộng đồng nhanh và có cuộc sống tốt đẹp hơn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here