Hình sự

dong-pham-theo-luat-hinh-su CHẾ ĐỊNH ĐỒNG PHẠM TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ

Theo quy định của bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm. 1. Đồng phạm là gì? Đồng phạm là một khái niệm pháp lý nói lên quy mô tội phạm, được thể

Đồng phạm và Phạm tội có tổ chức- Các dạng đồng phạm / Nguyên tắc suy đoán vô tội trong Luật Tố tụng hình sự / Khái niệm hành vi nguy hiểm cho xã hội và các dạng của nó? /

YẾU TỐ LỖI VÔ Ý TRONG CẤU THÀNH TỘI PHẠM

năng lực trách nhiệm hình sự

Bên cạnh yếu tố lỗi cố ý đã được trình bày trong vấn đề trước (xem thêm: YẾU TỐ LỖI CỐ Ý TRONG CẤU THÀNH TỘI PHẠM, yếu tố...

Khái niệm khách thể của tội phạm và sự phân loại của nó / Khái niệm lỗi vô ý và các dạng lỗi vô ý? Phân biệt các loại lỗi vô ý? / Hành vi nào bị coi là phạm tội chống người thi hành công vụ? /

YẾU TỐ LỖI CỐ Ý TRONG CẤU THÀNH TỘI PHẠM

Loi-co-y

Lỗi là yếu tố thuộc về mặt chủ quan, một trong bốn yếu tố cấu thành tội phạm. Lỗi là trạng thái tâm lý xuất hiện trong chính người...

Cơ chế thực hiện hành vi sai lệch chuẩn mực pháp luật / Khái niệm hành vi nguy hiểm cho xã hội và các dạng của nó? / Khái niệm khách thể của tội phạm và sự phân loại của nó /

Các yếu tố cấu thành tội phạm

năng lực trách nhiệm hình sự

Theo khoa học luật hình sự, để bị coi là tội phạm thì cần phải xem xét đầy đủ 04 yếu tố, nếu thiếu một trong bốn yếu tố...

13 Tuổi đã phải chịu trách nhiệm hình sự ? / Ai được đề nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự / Các loại đồng phạm trong bộ luật hình sự 2015 /
Trộm cắp đồ nhưng đã trả lại thì có phải chịu trách nhiệm hình sự không ?
trom-cap-tra-lai-do

Em trai tôi có lấy trộm của hàng xóm một cái máy bơm, Hôm sau cháu đã tự mang sang trả lại. Dù vậy, hàng xóm vẫn báo công an xã. Công an gọi cháu lên để lấy lời khai. Liệu rằng cháu có phạm tội không ? Trả...

Nguyên tắc suy đoán vô tội trong Luật Tố tụng hình sự
Công ty luật tại thành phố Hồ Chí Minh
Luật sư tư vấn hình sự
Dịch vụ luật sư tư vấn hình sự
Nguyên tắc suy đoán vô tội trong Luật Tố tụng hình sự
nguyen-tac-suy-doan-vo-toi-trong-luat-to-tung-hinh-su

Nguyên tắc “Suy đoán vô tội” trong tố tụng hình sự là một nguyên tắc còn khá mới, chưa quen thuộc với đa số người dân. Tuy nhiên, nguyên tắc này lại được pháp luật áp dụng, đưa vào hoạt động xét xử liên tục trong nhiều vụ án...

Bảo vệ người tố cáo tham nhũng theo quy định của Luật PCTN
Tình trạng trẻ hóa tội phạm
Tử hình: nên giữ hay bỏ