Tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự

Có rất nhiều trường hợp người có hành vi trái với quy định của bộ luật hình sự nhưng không phải chịu trách nhiệm hình sự, một trong những trường hợp đó là khi người đó không có năng lực hình sự khi thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội.

Cụ thể, Điều 13 BLHS quy định hai trường hợp tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự, bao gồm:

  • Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự. Ví dụ: người mắc bệnh tâm thần bỗng nhiên lao vào đánh đập một người mà họ cho rằng đó là người sẽ gây nguy hiểm cho họ, hay trường hợp người mắc bệnh dại bỗng nhiên có hành vi gây hỏa hoạn…đối với những người này, tuy không bị truy cứu trách nhiệm nhưng phải áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.
  • Người phạm tội trong khi có năng lực trách nhiệm hình sự, nhưng đã lâm vào tình trạng quy định tại khoản 1 Điều này trước khi bị kết án, thì cũng được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Ví dụ: Một người khi phạm tội vô ý làm chết người đã khiến một đứa bé thiệt mạng, vì quá hối hận và dằn vặt nên đã bị tâm thần, người này cũng sẽ không phải chịu trách nhiệm hành sự, cũng như ở mục trước, họ bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh, tuy nhiên, sau khi khỏi bệnh, người đó có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.

Đây cũng chính là trường hợp đã bị nhiều tội phạm nguy hiểm lợi dụng để trốn tránh trách nhiệm hình sự. Ví dụ: A là cán bộ nhà nước, trong thời gian đương nhiệm đã tham ô hàng tỉ đồng, tuy nhiên đã không bị khởi tố do có xác nhận bị tâm thần sau khi nghỉ hưu của bệnh viện.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here