Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm

Đây là một trong những biện pháp tư pháp được nêu ra trong Bộ luật hình sự Việt Nam. Liên quan đến biện pháp tư pháp này, Bộ luật hình sự có một số quy định sau:

Tịch thu, sung quỹ nhà nước được áp dụng đối với: (1) công cụ, phương tiện dùng trong việc phạm tội, ví dụ: chiếc điện thoại được người phạm tội sử dụng để gọi điện trong vụ án bắt cóc sẽ bị tịch thu, sau khi được đưa ra làm chứng cứ trong quá trình tố tụng sẽ bị sung quỹ nhà nước. (2) Vật hoặc tiền do phạm tội hoặc do mua bán, đổi chác những thứ ấy mà có, ví dụ: chiếc xe máy mà người phạm tội mua được sau khi người này dùng số tiền đã lấy trộm trong một vụ trộm cắp trước đó sẽ bị tịch thu và sung vào công quỹ. (3) Vật thuộc loại Nhà nước cấm lưu hành, ví dụ: pháo nổ, súng đạn là những vật mà Nhà nước cấm lưu hành (trừ trường hợp được Cơ quan có thẩm quyền cấp phép) sẽ bị tịch thu và sung quỹ nếu bị phát hiện.

– Đối với vật, tiền bị người phạm tội chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép, thì không tịch thu mà trả lại cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp. Ví dụ: Một người đang sở hữu một chiếc tivi, nếu người đó bị người phạm tội lấy mất chiếc tivi đó thì sau khi quá trình tố tụng kết thúc, họ sẽ được cơ quan nhà nước trả lại chiếc tivi, nếu chiếc tivi không còn thì người phạm tội phải bồi thường số tiền có giá trị tương ứng với chiếc tivi đó. Quy định như trên là hợp lý, đảm bảo công bằng và lợi ích cho người bị chiếm đoạt tài sản.

Vật, tiền thuộc tài sản của người khác, nếu người này có lỗi trong việc để cho người phạm tội sử dụng vào việc thực hiện tội phạm, thì có thể bị tịch thu, sung quỹ nhà nước. Ví dụ: nếu một người cho người khác vay tiền để đánh bạc, thì số tiền đó sẽ bị tịch thu, sung quỹ nhà nước vì hành vi đánh bạc là hành vi phạm tội và người cho vay là người có hành vi “cho phép” người khác sử dụng số tiền của mình để phạm tội.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here