Thời hạn tạm giam theo quy định của pháp luật

Trong những bài viết trước chúng tôi đã đề cập đến vấn đề tạm giam, lần nay chúng tôi sẽ làm rõ về thời gian tạm giam theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thời gian tạm giam sẽ khác nhau phụ thuộc vào từng loại tội, với mỗi loại tội khác nhau thì thời gian tạm giam là khác nhau.

  1. Thời hạn tạm giam để điều tra: Điều 173 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 có quy định rõ thời hạn tạm giam để điều tra phụ thuộc vào từng loại tội như sau:

“- Đối với tội phạm ít nghiêm trọng thời hạn tạm giam không quá 2 tháng, trong thời gian này có quyền gia hạn một làn không quá 2 tháng.

– Đối với tội phạm nghiêm trọng thì thời hạn tạm giam không quá là 3 tháng, thời hạn này có thể gia hạn 2 lần, lần thứ nhất không quá 2 tháng, lần thứ hai không quá một tháng.

– Đối với tội phạm rất nghiêm trọng thì thời hạn tạm giam để điều tra là 04 tháng. Thời hạn này có thể được gia hạn hai lần, lần thứ nhất không quá ba tháng, lần thứ hai không quá hai tháng.

– Đối với tội đặc biệt nghiêm trọng thời hạn tạm giam để điều tra không quá 4 tháng. Trong thời hạn này có thể gia hạn ba lần mỗi lần không quá bốn tháng.”

  1. Thời hạn tạm giam để truy tố:Thời hạn tạm giam trong giai đoạn điều tra không quá 20 ngày, trong giai đoạn truy tố không quá 05 ngày, trong giai đoạn xét xử sơ thẩm không quá 17 ngày, trong giai đoạn xét xử phúc thẩm không quá 22 ngày
  2. Thời hạn tạm giam để xét xử sơ thẩm:

– Loại thứ nhất là thời hạn được tính bằng ngày, tháng và được ghi trong lệnh tạm giam do Chánh án, phó Chánh án tòa án quyết định sau khi thụ lí hồ sơ vụ án.

– Loại thứ hai là thời hạn được tính bằng sự kiện “kết thúc phiên tòa”. Thời hạn này chỉ xuất hiện khi loại thời hạn thứ nhất đã hết mà không có căn cứ để thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn tạm giam đang áp dụng và trả tự do cho bị cáo. Thời hạn này được ghi trong lệnh tạm giam do chánh án, phó chánh án quyết định với mục đích là để bảo đảm cho việc xét xử.

Như vây, thời gian tạm giam còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong bài viết này chúng tôi đã đề cập đến ba loại thời hạn tạm giam theo quy định của pháp luật. Trong bài viết tiếp theo chúng tôi sẽ đề cập đến loại thời hạn tạm giam tiếp theo.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here