Phòng vệ chính đáng và vượt quá phòng vệ chính đáng

Theo quy định tại Điều 15 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), Phòng vệ chính đáng là hành vi của người vì bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác, mà chống trả lại một cách cần thiết người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trên

Ví dụ: T thường xuyên có hành vi ngược đãi, đánh đập H nhiều ngày, sau nhiều lần chịu bị đánh, H đã có hành vi chống trả, đánh lại T và chạy đi báo với các cơ quan chắc năng. Trong trường hợp này, tuy H đã có hành vi đánh T, nhưng đây được coi là phòng vệ chính đáng và không bị coi là tội phạm.

Tuy nhiên, khi hành vi phòng vệ vượt quá phòng vệ chính đáng, hành vi phòng vệ sẽ bị coi là hành vi phạm tội. Ví dụ: D có hành vi đánh G (trước đó đã đe dọa sẽ đánh gãy chân G), G đáp trả lại khiến D bị chết, hành vi của G rõ ràng là đã vượt quá mức cần thiết và phải chịu tội.

Quy định tại Điều 15 của BLHS như trên là hợp lý, quy định này không những răn đe người có ý định phạm tội, bảo vệ quyền tự vệ chính đáng của người dân, cũng như đã khuyến khích người dân có những hành vi ngăn chặn hành vi xấu xảy ra trong xã hội, nhưng đồng thời cũng thể hiện được tính nghiêm minh khi hành vi phòng vệ đã vượt quá mức cần thiết.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here