Kiến thức luật hình sự

tinh-trang-khong-co-nang-luc-hinh-su Tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự

Có rất nhiều trường hợp người có hành vi trái với quy định của bộ luật hình sự nhưng không phải chịu trách nhiệm hình sự; một trong những trường hợp đó là khi người đó không có năng lực hình sự khi thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội. 1. Trách nhiệm

Chung sống như vợ chồng vi phạm pháp luật / Các trường hợp bắt buộc chữa bệnh đối với người phạm tội / Dịch vụ tư vấn luật hình sự / Dịch vụ tư vấn pháp luật hình sự /

Các loại tội phạm trong bộ luật hình sự Việt Nam

Dấu hiệu của tội phạm

khai-niem-toi-pham

Tại Việt Nam một hành vi được xem là tội phạm khi nó có đầy đủ các yếu tố sau: hành vi đó phải được quy định (có thể...

Phân biệt chuyển hóa tội phạm và hành hung để tẩu thoát / Nguyên tắc suy đoán vô tội trong Luật Tố tụng hình sự / Phân loại hành vi sai lệch chuẩn mực pháp luật /

13 Tuổi đã phải chịu trách nhiệm hình sự ?

CHẾ ĐỊNH ĐỒNG PHẠM TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ

dong-pham-theo-luat-hinh-su

Theo quy định của bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng...

Đồng phạm và Phạm tội có tổ chức- Các dạng đồng phạm / Nguyên tắc suy đoán vô tội trong Luật Tố tụng hình sự / Khái niệm hành vi nguy hiểm cho xã hội và các dạng của nó? /

YẾU TỐ LỖI VÔ Ý TRONG CẤU THÀNH TỘI PHẠM

năng lực trách nhiệm hình sự

Bên cạnh yếu tố lỗi cố ý đã được trình bày trong vấn đề trước (xem thêm: YẾU TỐ LỖI CỐ Ý TRONG CẤU THÀNH TỘI PHẠM, yếu tố...

Khái niệm khách thể của tội phạm và sự phân loại của nó / Khái niệm lỗi vô ý và các dạng lỗi vô ý? Phân biệt các loại lỗi vô ý? / Hành vi nào bị coi là phạm tội chống người thi hành công vụ? /

YẾU TỐ LỖI CỐ Ý TRONG CẤU THÀNH TỘI PHẠM

Loi-co-y

Lỗi là yếu tố thuộc về mặt chủ quan, một trong bốn yếu tố cấu thành tội phạm. Lỗi là trạng thái tâm lý xuất hiện trong chính người...

Cơ chế thực hiện hành vi sai lệch chuẩn mực pháp luật / Khái niệm hành vi nguy hiểm cho xã hội và các dạng của nó? / Khái niệm khách thể của tội phạm và sự phân loại của nó /

Các yếu tố cấu thành tội phạm

năng lực trách nhiệm hình sự

Theo khoa học luật hình sự, để bị coi là tội phạm thì cần phải xem xét đầy đủ 04 yếu tố, nếu thiếu một trong bốn yếu tố...

13 Tuổi đã phải chịu trách nhiệm hình sự ? / Ai được đề nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự / Các loại đồng phạm trong bộ luật hình sự 2015 /