Kiến thức luật hình sự

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự – phần 3

Tiếp tục với các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã được phân tích tại Phần 1 và Phần 2, Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) còn đưa ra một số tình tiết giảm nhẹ khác tại Điều 46 như: – Phạm tội vì bị người khác

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự – phần 2

Tiếp tục với các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã được phân tích tại Phần 1, Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi,...

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự – phần 1

Như đã biết, khi bị cáo bị Tòa án tuyên là có tội thì sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tội mà mình gây ra. Tuy...

Các hình phạt chính trong Bộ luật hình sự Việt Nam – phần 2

Ngoài các hình phạt như cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) còn quy định...

Các loại hình phạt chính trong bộ luật hình sự Việt Nam – phần 1

Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước nhằm tước bỏ hạn chế quyền, lợi ích của người phạm tội. Theo quy định của...

Tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự

tinh-trang-khong-co-nang-luc-hinh-su

Có rất nhiều trường hợp người có hành vi trái với quy định của bộ luật hình sự nhưng không phải chịu trách nhiệm hình sự, một trong những...

Các loại tội phạm trong bộ luật hình sự Việt Nam

cac-loai-toi-pham

Theo đó, bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định bốn loại tội phạm tại khoản 3 Điều 8, bao gồm: Tội phạm...

Dấu hiệu của tội phạm

khai-niem-toi-pham

Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định rất rõ khái niệm tội phạm tại Điều 8. Theo đó, tội phạm trước tiên...

13 Tuổi đã phải chịu trách nhiệm hình sự ?

do-tuoi-chiu-trach-nhiem-hinh-su

Trách nhiệm hình sự là hậu quả pháp lý bất lợi mà một người phải chịu, đây là kết quả của việc áp dụng các quy phạm pháp luật...

CHẾ ĐỊNH ĐỒNG PHẠM TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ

dong-pham-theo-luat-hinh-su

CHẾ ĐỊNH ĐỒNG PHẠM TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ Theo quy định của bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), đồng phạm là trường...

ẤN GỌI MIỄN PHÍ