Kiến thức luật hình sự

Đương nhiên xóa án tích khi nào?

Sau khi hoàn thành chấp hành hình phạt tù, người chấp hành án còn trải qua thêm một thời gian chờ xóa án tích thì mới có thể chấm dứt tư cách người chấp hành án. Vậy đương nhiên xóa án tích là gì? Khi nào thì được đương nhiên xóa án tích? Quy định pháp luật về

Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp?

Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp là một trong những quy định về tình tiết tăng nặng theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015. Vậy trong...

Trạng thái tinh thần bị kích động mạnh

năng lực trách nhiệm hình sự

Trạng thái tinh thần bị kích động mạnh là một trong những tình tiết giảm nhẹ theo qui định của Bộ luật Hình sự 2015. Vậy khi nào thì...

Những trường hợp được pháp luật cho phép sử dụng vũ lực

Trong trường hợp nào thì người thi hành công vụ được sử dụng vũ lực? Pháp luật quy định ở đâu và quy định như thế nào?

Thế nào là tái phạm, tái phạm nguy hiểm ?

tai-pham-tai-pham-nguy-hiem

“Tái phạm” là một từ Hán Việt, trong đó từ “tái” có nghĩa là “lần nữa”, “phạm” có nghĩa là “phạm pháp”. Vì vậy, hiểu một cách đơn giản...

Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm

Đây là một trong những biện pháp tư pháp được nêu ra trong Bộ luật hình sự Việt Nam. Liên quan đến biện pháp tư pháp này, Bộ luật...

Các trường hợp bắt buộc chữa bệnh đối với người phạm tội

Vì nhiều lý do khác nhau và tại các thời điểm khác nhau, người phạm tội bị mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình,...

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự – Phần 4

cac-tinh-tiet-giam-nhe-trach-nhiem-hinh-su

Tiếp tục phân tích về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trong phần 1, phần 2 và phần 3, tại bài này sẽ đề cập đến...

Phòng vệ chính đáng và vượt quá phòng vệ chính đáng

Theo quy định tại Điều 15 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), Phòng vệ chính đáng là hành vi của người vì bảo...

Tình thế cấp thiết và vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết

Theo quy định tại Điều 16 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), tình thế cấp thiết được hiểu là tình thế của người...

ẤN GỌI MIỄN PHÍ