Category Archives: Kiến thức luật hình sự

Khái niệm và những điều kiện của tình thế cấp thiết?

tinh-the-cap-thiet

Tình thế cấp thiết là tình thế của một người đứng trưóc sự đe doạ đến một lợi ích được pháp luật bảo vệ, đồng thời muốn bảo vệ lợi ích này, người ta không còn cách nào khác là phải gây thiệt hại cho một lợi ích khác nhỏ hơn cũng được pháp luật bảo vệ để ngăn ngừa thiệt hại lớn hơn

Sự kiện bất ngờ và phân biệt nó với lỗi vô ý vì cẩu thả?

su-kien-bat-ngo-va-phan-biet-no-voi-loi-vo-y-vi-cau-tha

Lỗi vô ý do cẩu thả và sự kiện bất ngờ là 2 vấn đề khá khó để phân biệt một cách rạch ròi. Trong trường hợp vô ý do quá cẩu thả và sự kiện bất ngờ, người phạm tội không thấy trước hành vi của mình có thể gây hậu quả nguy hại cho xã hội.

Khái niệm hành vi nguy hiểm cho xã hội và các dạng của nó?

khai-niem-hanh-vi-nguy-hiem-cho-xa-hoi-va-cac-dang-cua-no

Hành vi nguy hiểm cho xã hội là xử sự cụ thể của con người được thể hiện ra thế giới khách quan dưới những hình thức nhất định, gây ra thiệt hại cho các quan hệ xã hội được Luật Hình Sự bảo vệ.Hành vi nguy hiểm cho xã hội là dấu hiệu khách quan bắt buộc của tất cả CTTP và là dấu hiệu trung tâm trong mặt khách quan của tội phạm.Với ý nghĩa là một biểu hiện hay dấu hiệu thuộc mặt khách quan của tội phạm, hành vi nguy hiểm cho xã hội phải là hoạt động cụ thể được chủ thể nhận thức và điều khiển, có nội dung trái với các yêu cầu và đòi hỏi của PLHS.Các dạng của hành vi.

Khái niệm đối tượng tác động của tội phạm và sự phân loại của nó?

khai-niem-doi-tuong-tac-dong-cua-toi-pham-va-su-phan-loai-cua-no

Tội phạm khi xâm phạm khách thể bao giờ cũng tác động đến đối tượng nhất định. Tuy gần gũi với khách thể nhưng đối tượng tác động của tội phạm khác khách thể của tội phạm.Khái niệm: Đối tượng tác động của tội phạm là bộ phận khách thể của tội phạm mà khi tác động đến bộ phận  này người phạm tội gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại cho quan hệ xã hội được Luật hình sự bảo vệ

Khái niệm khách thể của tội phạm và sự phân loại của nó

khai-niem-khach-the-cua-toi-pham-va-su-phan-loai-cua-no

Khái niệm: Khách thể của tội phạm là những mối quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ bị tội phạm xâm hại.Phân loại khách thể của tội  phạm: gồm 3 loại: khách thể chung, khách thể loại và khách thể trực tiếp.

Khái niệm lỗi vô ý và các dạng lỗi vô ý? Phân biệt các loại lỗi vô ý?

khai-niem-loi-vo-y-va-cac-dang-loi-vo-y-luat-hinh-su

Lỗi là thái độ tâm lý của chủ thể đối với hành vi nguy hiểm cho xã hội và hậu quả mà hành vi đó gây ra thể hiện dưới dạng cố ý hoặc vô ý.( bản chất của lỗi là sự phủ định chủ quan của chủ thể đối với các lợi ích xã hội, sự phủ định này được phản ánh qua việc thực hiện hành vi gây thiệt hại cho các quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ. Điều kiện chủ quan để xuất hiện lỗi là năng lực TNHS và độ tuổi chịu TNHS; Điều kiện khách quan để có lỗi là khi thực hiện hành vi gây thiệt hại cho xã hội tồn tại nhiều cách xử sự và trong đó có ít nhất 1 cách xử sự phù hợp với lợi ích và yêu cầu của xã hội)

Buôn lậu là gì? Xử phạt hành vi buôn lậu?

buon-lau-la-gi

Buôn lậu là gì theo quy định pháp luật? Hiện nay tội buôn lậu được xử lý ra sao?  Buôn lậu là (hành vi) buôn bán hàng hóa trái phép qua biên giới. Căn cứ pháp lý: Điều 188 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017) 1. Yếu tố cấu thành:  Có

Phạm nhiều tội cùng lúc bị xét xử như thế nào?

luat-su-hinh-su

Một người cùng lúc thực hiện nhiều hành vi phạm tội thì khi xét xử Tòa án sẽ quyết định hình phạt như thế nào? Quyết định hình phạt bổ sung trong trường hợp phạm nhiều tội là gì? Theo quy định tại Điều 55 Bộ luật hình sự 2015: Khi xét xử cùng 01

Hình phạt là gì

khai-niem-doi-tuong-tac-dong-cua-toi-pham-va-su-phan-loai-cua-no

Rất nhiều người hay sử dụng cum từ “Hình phạt”  một cách tuỳ tiện, tuy nhiên lại không hiểu được hết ý nghĩa của cụm từ “Hình phạt”. Vậy “hình phạt” là gì? Và khi nào mới được sử dụng cụm từ “hình phạt” đó?

Hành vi nào bị coi là phạm tội chống người thi hành công vụ?

hanh-vi-nao-bi-coi-la-pham-toi-chong-nguoi-thi-hanh-cong-vu

Luật sư có thể cho tôi biết hành vi nào bị coi là phạm tội chống người thi hành công vụ không? Căn cứ pháp luật là gì? Sau đây luật sư sẽ giải đáp.