Hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu

Tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ xuất hiện ngày càng nhiều, với quy mô lớn và hình thức hết sức tinh vi, trở thành một vấn đề vô cùng bức xức ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường kinh doanh. Vậy như thế nào được gọi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu?

Khoản 1 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu như sau:

Các hành vi sau đây được thực hiện mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu thì bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu:

a) Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá,dịch vụ trùng với hàng hoá,dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó;

b) Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá,dịch vụ tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá,dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó,nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá,dịch vụ;

c) Sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá,dịch vụ trùng,tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá,dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó,nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá,dịch vụ;

d) Sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc dấu hiệu dưới dạng dịch nghĩa,phiên âm từ nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hoá,dịch vụ bất kỳ,kể cả hàng hoá,dịch vụ không trùng,không tương tự và không liên quan tới hàng hoá,dịch vụ thuộc danh mục hàng hoá,dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng,nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng.

Tìm hiểu các hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu là việc cần thiết. Do đó, các cá nhân, tổ chức cần nắm rõ các kiến thức pháp luật nhằm bảo vệ tài sản trí tuệ của chính mình, đồng thời kịp thời xử lý được các hành vi xâm phạm, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh hơn. 

Đánh giá của bạn về bài viết

Có thể bạn quan tâm

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn

ẤN GỌI MIỄN PHÍ