Giải quyết tranh chấp đất đai

Tranh chấp đất đai

Có thể bạn quan tâm

là vấn đề xảy ra thường xuyên với mỗi tổ chức cá nhân sử dụng đất,đặc biệt trong thời kỳ tấc đất tấc vàng như hiện nay.

Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai.

– Tự hòa giải hoặc thông qua hòa giải cơ sở

 • Các bên tự thỏa thuận các quy định, giải quyết các vấn đề tranh chấp với nhau (tự hòa giải)
 • Các bên nhờ sự trợ giúp của một bên thứ ba đứng ra hòa giải.
 • Trong trường hợp việc hòa giải không thành, hoặc không thể giải quyết được, hoặc một bên không thực hiện điều khoản hòa giải thì đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp sẽ được gửi đến UBND cấp xã để tiếp tục hòa giải

-Hòa giải tại UBND:

 • Thành phần hòa giải: Chủ tịch UBND cấp xã phối hợp với  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác để giải quyết
 • Thời gian: 45 ngày kể từ ngày nhận được đơn.
 • Biên bản hòa giải phải được lập thành biên bản và có chữ ký của các bên xác nhận rằng hòa giải thành hay không thành
 • Biên bản phải được gửi đến các bên tranh chấp và lưu giữ tại UBND

-Đối với trường hợp hòa giải thành tại UBND:

 • Các bên thực hiện theo biên bản hòa giải đã ký kết
 • Đối với trường hợp có thay đổi hiện trạng về ranh giới, người sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã gửi biên bản hòa giải đến Phòng Tài nguyên và Môi trường với trường hợp tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau
 • Các trường hợp khác thì gửi đến Sở tài nguyên môi trường.

-Đối với trường hợp hòa giải không thành tại UBND:

 • Đối với những tranh chấp có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các giấy tờ pháp lý theo quy định khác thì tranh chấp về tài sản gắn liền với đất do Tòa Án Nhân Dân giải quyết
 • Quyết định của tòa án là quyết định cuối cùng và các bên phải thực hiện theo.
 • Đối với các trường hợp tranh chấp mà không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đát hoặc các giấy tờ pháp lý theo quy định thì:
 • Có thể nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền như sau:

+ Tranh chấp giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì Chủ tịch UNBD cấp huyện có thẩm quyền giải quyết. Nếu không đồng ý có thể khiếu nại đến cấp tỉnh hoặc Tòa án.

+ Tranh chấp mà một bên là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết. Nếu không đồng ý có thể khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện tại Tòa án

 • Khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự
Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn

ẤN GỌI MIỄN PHÍ