Đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu năm 2019

Trong năm 2019, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có thể đóng hàng tháng, 3 tháng,…hay 1 lần cho nhiều năm để hưởng lương hưu.

Căn cứ Khoản 1 Điều 9 Nghị định 134/2015/NĐ-CP:

Người tham gia bảo hiểm xã hội được chọn một trong các phương thức đóng sau đây để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

1. Đóng hằng tháng

Mức đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn.

Lưu ý: Mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

2. Đóng 03 tháng một lần

Mức đóng bằng mức đóng hàng tháng nhân với 03.

3. Đóng 06 tháng một lần

Mức đóng bằng mức đóng hàng tháng nhân với 06.

4. Đóng 12 tháng một lần

Mức đóng bằng mức đóng hàng tháng nhân với 12.

5. Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần

Mức đóng bằng tổng mức đóng của các tháng đóng trước, chiết khấu theo lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng.

6. Đóng một lần cho những năm còn thiếu 

Đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Mức đóng tính bằng tổng mức đóng của các tháng còn thiếu, áp dụng lãi gộp bằng lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng.

Lưu ý: Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã đóng theo phương thức đóng 03 tháng hoặc 06 tháng hoặc 12 tháng một lần hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau mà trong thời gian đó thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ được hoàn trả một phần số tiền đã đóng trước đó:

  • Dừng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và chuyển sang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc;
  • Hưởng bảo hiểm xã hội một lần;
  • Bị chết hoặc Tòa án tuyên bố là đã chết.

 

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn