Đơn ly hôn có chữ ký của cả hai vợ chồng

 Có hai trường hợp ly hôn là thuận tình ly hôn và đơn phương ly hôn. Khác với đơn phương ly hôn là mong muốn ly hôn chỉ xuất phát từ một phía thì thuận tình ly hôn là cả hai bên tự nguyện đồng ý ly hôn, cùng ký vào đơn xin ly hôn. Mẫu đơn xin thuận tình ly hôn phải đáp ứng được các nội dung cơ bản sau:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—***—

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN,

 NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

 

Kính gửi: Tòa án nhân dân huyện/Quận……………Tỉnh/TP……….

Họ và tên chồng:                                                   Sinh ngày: …../…../………..

Thẻ căn cước hoặc CMND số: …………………do                     cấp ngày…./…../……

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

 

Họ và  tên vợ:                                                             Sinh ngày:…./…../………..

Thẻ căn cước hoặc CMND số: …………………do                     cấp ngày…./…../……

Hộ khẩu thường trú: 

Chỗ ở hiện tại: 

Xin trình bày với Quý tòa một việc như sau:

Chúng tôi đã kết hôn vào ngày….tháng…..năm….. theo giấy chứng nhận đăng ký kết hôn số:…./GKS tại….….….….….. Chúng tôi chung sống . ….….… năm sau khi kết hôn và có …. con chung, tuy nhiên đến ngày….tháng…..năm…..chúng tôi gặp phải mâu thuẫn như sau….….….….….  mà không thể nhờ sự hòa giải của hai gia đình và sự hòa giải của tổ dân phố. Hai vợ chồng Tôi sống ly thân đến nay đã được …. tháng và quyết định tiến hành thủ tục ly hôn.

Nay, Chúng Tôi làm đơn này yêu cầu Tòa án nhân dân……………..Công nhận thuận tình ly hôn theo trình tự và quy định của pháp luật hiện hành.

Vì vậy, Kính mong Quý tòa xem xét và giải quyết cho Chúng tôi được ly hôn, chấm dứt tình trạng hôn nhân. Hai Vợ/Chồng đã cùng nhau thỏa thuận các vấn đề sau:

 

  1. Về con chung: Có hai ….con chung

+ Cháu:                                               Sinh năm:………          

Hiện cháu ….tuổi, học tại….….….….….….….….….và sống cùng….….….….….

Chúng tôi đã thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng cho con hàng tháng như sau:

Cháu .….….….…… do .….….….….….…. là người trực tiếp nuôi và do khoản trợ cấp nhận được là .….….…..từ.….….…..

 

  1. Về tài sản chung chúng tôi tự nguyện thỏa thuận và phân chia như sau:

Chúng tôi có những tài sản chung sau:

+ Một xe .….….…..Chúng tôi thỏa thuận tài sản này thuộc sở hữu riêng của .….….….. kể từ ngày tòa án cho phép ly hôn.

Các tài sản khác như .….….……….hai bên tự nguyện thỏa thuận phân chia sau khi ly hôn.

Lưu ý: Nếu không có tài sản chung chỉ cần ghi: Không có tài sản chung

 

  1. Về nhà ở chúng tôi tự nguyênj thỏa thuận như sau:

+ Một căn nhà .….….…..  được .….….…..cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:……../GCNQSDĐ, cấp ngày…..tháng…..năm…..  Chúng tôi thỏa thuận tài sản này thuộc sở hữu riêng của .….….……(Nếu không có nhà ở thì ghi không có)

 

  1. Về nợ chung (vay nợ chung) chúng tôi đã tự nguyện thỏa thuận như sau:

+ Khoản nợ (đối với người thứ ba) .….….…..theo giấy vay vợ được lập ngày…..tháng…..năm….. giữa .….….…..và hai vợ chồng đã ký nhận nợ theo hợp đồng vay tiền số:…../HĐVT. Chúng tôi thỏa thuận sau khi ly (hôn người thứ ba) .….….….. có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ số nợ trên;

 (Lưu ý: Nếu không có nợ chung thì chỉ cần ghi Không có nợ chung.)

Kính đề nghị Quý Tòa xem xét giải quyết.

Hà Nội, ngày…..tháng…..năm……..

                          Họ tên chồng                                                      Họ tên vợ

                    (Ký và ghi rõ họ tên)                                           (Ký và ghi rõ họ tên)

 

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn