Đối tượng không được bảo hộ dưới dạng thiết kế bố trí

Đối tượng không được bảo hộ dưới dạng thiết kế bố trí. Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là gì ? Có phải tất cả các cấu trúc đáp ứng điều kiện về tính nguyên gốc và tính mới thương mại đều được bảo hộ dưới dạng thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn hay không ? 

Có thể bạn quan tâm

Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là gì ?

Căn cứ Khoản 15 Điều 14 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009: “Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (sau đây gọi là thiết kế bố trí) là cấu trúc không gian của các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn.”

Cũng giống như nhãn hiệu thì thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn cũng sẽ có những đối tượng không được bảo hộ dưới dạng thiết kế bố trí bao gồm những trường hợp sau :

“Các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa thiết kế bố trí:

1. Nguyên lý, quy trình, hệ thống, phương pháp được thực hiện bởi mạch tích hợp bán dẫn;

2. Thông tin, phần mềm chứa trong mạch tích hợp bán dẫn.”

(Điều 69 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009)

Sở dĩ những đối tượng trên không được đăng ký dưới dạng thiết kế bố trí bởi lẽ những nguyên lý, quy trình,.. hay hệ thống không đảm bảo tính mới thương mại bởi đã được nhiều người biết đến và sử dụng. Tương tự như vậy, thiết kế bố trí bảo hộ dưới dạng cấu trúc nên những thông tin hay phần mềm trong mạch tích hợp cũng sẽ không được bảo hộ dưới dạng này.  Do đó những đối tượng trên sẽ không được bảo hộ dưới dạng thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn.

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn