Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty

Trong quá trình hoạt động của mình, doanh nghiệp có thể thay đổi địa chỉ công ty của mình. Thông thường việc thay đổi địa chỉ công ty sẽ ảnh hưởng tới hai hoạt động: hoạt động đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp do Sở KH-ĐT quản lý, hoạt động đăng ký thuế do Chi cục thuế của Quận, huyện, thành phố (trực thuộc tỉnh) nơi công ty đặt trụ sở quản lý.

Thông thường, việc đăng ký thay đổi địa chỉ công ty sẽ xảy ra hai trường hợp

 • Thay đổi địa chỉ công ty nhưng cùng Huyện với địa chỉ công ty cũ
 • Thay đổi địa chỉ công ty sang Huyện hoặc tỉnh khác với địa chỉ công ty cũ.

Sau đây, công ty chúng tôi sẽ tư vấn việc thay đổi địa chỉ trụ sở theo từng trường hợp

 1. Thay đổi địa chỉ công ty nhưng cùng Huyện với địa chỉ công ty cũ

Trong trường hợp này, công ty chỉ cần làm thủ tục lên Phòng đăng ký kinh doanh – Sở KH-ĐT. Hồ sơ gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
 • Quyết định của Chủ sở hữu, Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông (tùy từng loại hình công ty)
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên hoặc Biên bản họp đại hội đồng cổ đông
 • Điều lệ (sửa đổi)
 • Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục

Người nộp đơn sẽ tiến hành thủ tục trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia trước, sau khi có thông báo hợp lệ mới đến Phòng đăng ký kinh doanh nộp bản giấy sau. Sau khi nhận được bản giấy, đối chiếu với hồ sơ trên mạng, chuyên viên sẽ gửi thông báo cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đã thay đổi)

Thời gian: 5 đến 7 ngày làm việc

 1. Thay đổi địa chỉ công ty sang Huyện hoặc tỉnh khác với địa chỉ công ty cũ.

Trong trường hợp này, công ty phải tiến hành chốt thuế (thực hiện qua mạng) và nộp hồ sơ tại Chi cục thuế nơi chuyển đi. Hồ sơ gồm:

 • Mẫu 08 ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính
 • Giây chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũ (bản photo)
 • Giấy giới thiệu người đến làm thủ tục

Thời gian: 10 đến 12 ngày làm việc

Sau khi Thực hiện thủ tục chốt thuế tại Chi cục thuế nơi chuyển đi, bên Chi Cục sẽ gửi lại Thông báo người nộp thuế chuyển địa điểm, 1 tờ mẫu 08 đã có dấu xác nhận của Chi cục.

Tiếp theo người nộp đơn sẽ Tiến hành thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (như trường hợp 1) – kém theo thông báo Người nộp thuế chuyển địa điểm

Sau khi hoàn thành việc đăng ký kinh doanh, công ty sẽ thực hiện việc thông báo dến Chi Cục thuế nơi chuyển đến để hoàn tất thủ tục

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here