THỦ TỤC ĐĂNG KÍ DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN LÀ GÌ?

Vấn đề thành lập doanh nghiệp đã có những cái cách đáng kể để có thể nâng cao hiệu quả và tránh thủ tục rườm rà trong quá trình thành lập. Trong nội dung bài viết, sẽ đề cập đến thủ tục đăng kí doanh nghiệp đối với Công ty TNHH 1 thành viên là gì và gồm những bước nào.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, ở bước này chúng ta sẽ chuẩn bị các hồ sơ cần thiết bao gồm như sau:

  1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp 
  2. Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của người tham gia thành lập doanh nghiệp);
  3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền nếu công ty tổ chức quản lý theo mô hình Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên. Trường hợp công ty tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên, hồ sơ gồm Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng đại diện theo ủy quyền.
  4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:
  5. Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân;
  6. Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);
  7. Giấy chứng nhận đăng kýđầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.
  8. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

Bước 2 : Nộp hồ sơ: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Bước 3: Nhận kết quả: Khi đủ điều kiện để cấp giấy đăng kí kinh doanh, thì người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền thực hiện thủ tục để nhận giấy đăng kí kinh doanh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here