19006672

Doanh nghiệp

Bien-ban-hop-cong-ty Hồ sơ đăng ký điều chỉnh giấy phép đầu tư

Khi có sai xót hay có mong muốn thay đổi về nội dung dự án đầu tư để phù hợp và thuận tiện cho công việc của mình thì việc điều chỉnh giấy phép đầu tư là điều tất yếu cần làm của các nhà đầu tư. Việc điều chỉnh giấy phép đầu tư sẽ giúp thay

Hợp đồng hợp tác kinh doanh

Kinh tế ngày càng phát triển, kéo theo đó là sự ra đời của một loạt loại hình đầu tư. Xuất hiện hình thức đầu tư theo hợp đồng...

Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài

Doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp thuộc sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, do nhà đầu tư nước ngoài thành lập...

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam

Bien-ban-hop-cong-ty

Luật Đầu tư 2014 đã thay đổi với nhiều điểm mới nổi bật so với quy định của Luật Đầu tư 2005, mở rộng cơ hội cho các nhà...

Phân loại cổ phần

xu ly hanh chinh vi pham luat so huu tri tue

   Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần. Vậy trong công ty cổ phần có thể tồn tại những loại...

Con dấu của doanh nghiệp

Một thành phần không thể thiếu của một doanh nghiệp là con dấu. Mỗi doanh nghiệp đề có một con dấu riêng, vì vậy, để quản lý về vấn...

Định giá tài sản góp vốn

xu ly hanh chinh vi pham luat so huu tri tue

Định giá tài sản góp vốn là công việc không thể thiếu của doanh nghiệp với mục đích chứng minh tài chính, cổ phần hóa doanh nghiệp, mua bán,...

Doanh nghiệp xã hội

Doanh nghiệp xã hội được hiểu là một tổ chức có các hoạt động kinh doanh nhằm thực hiện các mục tiêu mang tính xã hội, lợi nhuận thu...

Nghĩa vụ của doanh nghiệp

Chủ thể sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013

Một trong những mối quan tâm hàng đầu khi thành lập một doanh nghiệp là nghĩa vụ của doanh nghiệp, vậy pháp luật quy định như thế nào về...

Công ty hợp danh được quyền góp vốn, mua cổ phần không?

xu ly hanh chinh vi pham luat so huu tri tue

Thế nào là công ty hợp danh?

Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Khi có những phát sinh thay đổi về tình hình thực tế của doanh nghiệp thì thay đổi giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là yêu cầu bắt buộc thực...

Hồ sơ đăng ký chủ trương đầu tư nước ngoài
Các trường hợp sửa đổi giấy chứng nhận đầu tư
Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam
Trách nhiệm liên đới trong công ty hợp danh
Đầu tư nước ngoài là gì