CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

 

  1. Việc chuyển đổi công ty Cổ phần thành công ty TNHH 2 thành viên được thực hiện theo những phương nào?

Xét về bản chất việc chuyển đổi từ loại hình công ty TNHH sang công ty Cổ phần được thực hiện theo phương thức nào thì ngược lại việc chuyển đổi từ loại hình công ty Cổ phần thành công ty TNHH 2 thành viên cũng được thực hiện tương tự theo những phương thức đó, điều cần chú ý ở đây chỉ là sự thay đổi ngược lại về cấu trúc vốn, tên gọi của các chủ thể tham gia vào doanh nghiệp, trong khi đó cách thức chuyển đổi là hoàn toàn giống nhau, bao gồm 4 hình thức sau:

– Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn mà không huy động thêm hoặc chuyển nhượng cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác.

– Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn đồng thời với huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn.

– Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn đồng thời với chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần của toàn bộ hoặc một phần cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác góp vốn

– Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn kết hợp các phương thức quy định tại các điểm a, b và c khoản này.

  1. Hậu quả pháp lí của việc chuyển đổi nói trên?

Ngay sau khi tiến hành chuyển đổi, tất cả các khoản nợ gồm: nợ thuế, hợp đồng lao động, các quyền, lợi ích hợp pháp và các nghĩa vụ khác sẽ được công ty mới ( công ty chuyển đổi đương nghiên kế thừa).

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here