Doanh nghiệp nước ngoài

Thế chấp quyền sử dụng đất Trách nhiệm liên đới trong công ty hợp danh

Một trong những đặc điểm của công ty hợp danh là các thành viên liên đới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình. Vậy trách nhiệm liên đới là như thế nào?

Đầu tư nước ngoài là gì

Dau tu nuoc ngoai

Pháp luật Việt Nam không quy định cụ thể đầu tư nước ngoài là gì, tuy nhiên, dựa vào bản chất của hoạt động này, có thể giải thích:...

3 điều cấm khi đặt tên doanh nghiệp / 9 việc cần làm sau khi thành lập Doanh nghiệp / Các doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn điện tử từ 01/11/2020 /