Điều kiện kinh doanh Dược phẩm

  1. Điều kiện cấp giấy chứng nhận ĐĐKKDT

– Người quản lý chuyên môn về dược là dược sỹ đại học đã được cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề dược phù hợp với loại hình kinh doanh được quyết định tại điều 15 Nghị định 79/2006/NĐ-CP.

– Cơ sở vật chất kỹ thuật và nhân sự phải đạt tiêu chuẩn thực hành tốt phân phối thuốc (Good Distribution Practices) gọi tắt là GDP bao gồm 17 quy trình chuẩn do Bộ Y tế quy định và được cơ quan quản lý Nhà nước cấp có thẩm quyền thẩm định và chứng nhận được quy định tại điều 22 Nghị định 79/2006/NĐ-CP và Quyết định 12/2007/ QĐ-BYT; Chỉ thị số 2313/QNĐ/CN của Bộ Y tế.

  1. Đáp ứng các loại giấy phép trước khi kinh doanh

Có 3 loại giấy phép các bạn cần hoàn thiện trước khi phân phối thực phẩm chức năng trên thị trường

– Thứ nhất: Dược phẩm kinh doanh phải thuộc loại được Bộ y tế cấp visa nhập khẩu.

– Thứ hai: Người điều hành kinh doanh và người quản lý kho chứa hành phải có chứng chỉ hành nghề dược.

– Thứ ba: Nhãn hiệu của dược phẩm đã được bảo hộ hoặc không tương tự nhãn hiệu đã được chứng nhận độc quyền tại Việt Nam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here