Cơ quan tiếp nhận xử lý hồ sơ xin giấy phép đầu tư ra nước ngoài

Ngày nay, không ít nhà đầu tư có dự định thực hiện dự án đầu tư vượt ra khỏi biên giới lãnh thổ Việt Nam, vươn ra sánh vai cùng các nước trên thế giới. Đối với những nhà kinh doanh, thời gian là vàng bạc, có được giấy phép đầu tư sớm giúp công ty nắm bắt được nhiều cơ hội quý giá. Tuy nhiên, có phải nhà đầu tư nào cũng có hiểu biết về các vấn đề liên quan tới các dự án đầu tư ra nước ngoài. Vậy pháp luật luật Việt Nam quy định cơ quan nào có quyền tiếp nhận, xử lý hồ sơ xin giấy phép đầu tư ra nước ngoài và thời gian thụ lý hồ sơ thông thường là bao lâu?

Cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ – thời gian thụ lý hồ sơ được quy định như sau:

  • Nhà đầu tư nộp hồ sơ dự án đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
  • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan.
  • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về những nội dung thuộc thẩm quyền quản lý.
  • Đối với dự án cần Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định và lập báo cáo thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ.
  • Đối với dự án cần Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư: Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước (trong 05 ngày). Hội đồng thẩm định nhà nước tổ chức thẩm định và lập báo cáo thẩm định ( trong vòng 90 ngày) và Chính phủ gửi Hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài đến cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội (trước khai mạc kỳ họp Quốc hội 60 ngày).

Khi nhà đầu tư có dự định thực hiện một dự án đầu tư sang nước ngoài thì cần lưu ý các vấn đề trên để tiến hành thực hiện hoạt động đầu tư của mình. Để biết chi tiết về ưu điểm và nhược điểm của từng loại dự án đầu tư, nội dung hồ sơ, cách thức thực hiện thủ tục đăng ký dự án đầu tư … quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được sự tư vấn cụ thể từ các chuyên gia có kinh nghiệm.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here