Đình công bất hợp pháp-vấn đề bồi thường thiệt hại

Đình công được quy định là một trong những quyền của người lao động.Trong trường hợp đình công bất hợp pháp, cần được thực hiện đúng trình tự và thủ tục để được bồi thường thiệt hại theo đúng quy định của pháp luật

1.Khái niệm đình công

Tại khoản 1 điều 209 BLLĐ 2012 quy định:” Đình công là sự ngừng việc tạm thời, tự nguyện và có tổ chức của tập thể lao động nhằm đạt được yêu cầu trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động.”

2.Các trường hợp đình công bất hợp pháp

  Theo đó,  tại Điều 215 Bộ luật lao động 2012 quy định về những trường hợp đình công bất hợp pháp:

Điều 215. Những trường hợp đình công bất hợp pháp

  1. Không phát sinh từ tranh chấp lao động tập thể về lợi ích.
  2. Tổ chức cho những người lao động không cùng làm việc cho một người sử dụng lao động đình công.
  3. Khi vụ việc tranh chấp lao động tập thể chưa được hoặc đang được cơ quan, tổ chức, cá nhân giải quyết theo quy định của Bộ luật này.
  4. Tiến hành tại doanh nghiệp không được đình công thuộc danh mục do Chính phủ quy định.
  5. Khi đã có quyết định hoãn hoặc ngừng đình công.”

3.Bồi thường thiệt hại trong trường hợp đình công bất hợp pháp

   Mặt khác, để cụ thể hơn quy định trên, điều 36 nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định:

Điều 36. Bồi thường thiệt hại trong trường hợp đình công bất hợp pháp

Việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp đình công bất hợp pháp tại Khoản 1 Điều 233 của Bộ luật Lao động quy định như sau:

  1. Người sử dụng lao động xác định giá trị thiệt hại do cuộc đình công bất hợp pháp gây ra, bao gồm:

a) Thiệt hại về máy móc, thiết bị, nguyên, nhiên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm hư hỏng sau khi trừ đi giá trị thu hồi do thanh lý, tái chế (nếu có);

b) Chi phí khắc phục hậu quả do đình công bất hợp pháp gây ra gồm: Vận hành máy móc thiết bị theo yêu cầu công nghệ; sửa chữa, thay thế máy móc, thiết bị bị hư hỏng; tái chế nguyên nhiên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm bị hư hỏng; bảo quản nguyên, nhiên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm trong thời gian diễn ra đình công; vệ sinh môi trường; bồi thường khách hàng hoặc phạt vi phạm hợp đồng do đình công xảy ra.

Người sử dụng lao động có văn bản yêu cầu tổ chức công đoàn lãnh đạo cuộc đình công bất hợp pháp bồi thường thiệt hại. Văn bản yêu cầu có một số nội dung chủ yếu sau:

a) Giá trị thiệt hại do đình công bất hợp pháp gây ra quy định tại Khoản 1 Điều này;

b) Giá trị yêu cầu bồi thường;

c) Thời hạn bồi thường.

  1. Người sử dụng lao động có văn bản yêu cầu tổ chức công đoàn lãnh đạo cuộc đình công bất hợp pháp bồi thường thiệt hại. Văn bản yêu cầu có một số nội dung chủ yếu sau:

a) Giá trị thiệt hại do đình công bất hợp pháp gây ra quy định tại Khoản 1 Điều này;

b) Giá trị yêu cầu bồi thường;

c) Thời hạn bồi thường.

Căn cứ vào nội dung văn bản yêu cầu bồi thường thiệt hại của người sử dụng lao động, đại diện tổ chức công đoàn trực tiếp lãnh đạo đình công có trách nhiệm thực hiện bồi thường thiệt hại theo quy định.”

 

 

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn